петък, 26 август 2016 г.

Правоприлагане на права върху патенти в Япония

Правоприлагане на права върху патенти в Япония е интересна статия в Lexology с автори Rebecca Chen, Tetsuo Tsukanaka and Tatsuya Sawada.
Статията разглежда накратко основните моменти от процедурата по правоприлагане, кои съдилища разглеждат такива дела и някои основни тънкости в законодателството характерни за Япония.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 24 август 2016 г.

Отказ за регистрация на европейска марка ConnectedWork

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело  T-491/15, в което Volkswagen AG опитва да регистрара европейска марка ConnectedWork за следните стоки и услуги: 

-Class 9: "записано съдържание; аудио-визуална техника и информационни технологии; апаратура за дистанционно управление, дистанционни управления; антени, навигационна апаратура превозно средство; мобилни телефони ; телефонни апарати; телевизори; видеодомофони; радиостанции; компаси, навигационни устройства, навигационни следващото поколение connexted автомобилни платформи в близко бъдеще инструменти; телематични устройства; телематични терминали; видеодомофони, фото апарат телеграфия; електронни преводни устройства (компютри), електронни джобни преводачи; изчислителни машини, оборудване за обработка на данни, компютри, PDA устройства, факс апарати, монитори (компютърен хардуер и компютърни програми), устройства, пригодени за употреба с компютри, компютърни програми и софтуер, записани и сваляне, по-специално връзки електронни данни; джобни калкулатори; сваляне на електронни публикации; сваляне на видео файлове ";
- Клас 38: "Телекомуникации; телекомуникациите; компилация и предаване на информация (информационна агенция), новинарски агенции, телекомуникационни чрез платформи и портали в интернет, предоставяне на достъп до информация в интернет, електронен обмен на съобщения, използвайки линии дискусионни форуми и чат стаи в интернет, електронна поща, отдаване под наем на телекомуникационни устройства, радио и телевизионни програми, електронна поща; телекомуникациите информация; осигуряване на достъп на потребители до глобални компютърни мрежи; предоставяне на телекомуникационни връзки до услуги за глобални компютърни мрежи; осигуряване на достъп на потребители с компютърни програми за мрежи за данни; предоставяне на дискусионни форуми в интернет; предоставяне на видео-конферентна услуги; комуникационни услуги чрез мобилни телефони; предаване на съобщения и изображения подпомагани от компютър; телефонните услуги (радио, телефон или други средства за електронна комуникация); сателитно предаване; телефонни услуги и мобилна телефония; телефон; Изпращане на съобщения (телекомуникации); отдаване под наем на телекомуникационно оборудване; отдаване под наем на апаратура за предаване на съобщения; лизинг време за достъп до глобални компютърни мрежи; Осигуряване на достъп до бази данни; Телематични услуги; телематика комуникационни услуги; изпращане на данни и прехвърляне на документи чрез телематика; съвети и информация, свързана с всички горепосочени услуги, включени в този клас ";
- Клас 42: "Услуги на информационните технологии, а именно развитие, програмиране и софтуер внедряване, развитие хардуер, хостинг, софтуер като услуга и софтуер, отдаване под наем на оборудване и съоръжения за ИТ консултантски услуги, съвети и информация, свързана с информационните технологии, сигурност, защита и възстановяване на информационните технологии, преобразуване и копиране на данни, кодиране на данни услуги, анализ и компютърна диагностика, изследвания и развитие и qu'implémentation на компютри и компютърни системи, компютъризирано управление на проекти, извличане на данни, цифрови татуировки, ИТ услуги, технологични услуги, свързани с компютри , компютърни мрежи услуги, услуги актуализиране на банките компютърни системи с памет, миграция на данни услуги, актуализиране на уебсайтове за трети лица, контрол на компютърни системи чрез отдалечен достъп; създаване на уеб страници в интернет за трети лица; съвети и информация, свързана с всички горепосочени услуги, включени в този клас. "

EUIPO отказа регистрацията на абсолютни основания - описателност и липса на отличителност. Потребителите могат да възприемат знакът, като директно описващ характеристики на предлаганите стоки и услуги, а именно такива осъществяващи контакт и комуникация. Знакът не притежава елемент, който да придаде необходимата степен на отличителност, така че потребителите да го възприемат, като производствен и търговски източник за посочените стоки и услуги.
Съдът потвърждава това решение.
Източник: Marques Class 46.

понеделник, 22 август 2016 г.

Глобален иновационен индекс 2016 - класация на най-иновативните държави в света

WIPO публикува ежегодният си доклад за световния индекс за иновации за 2016. Според класацията, най-иновативната нация в света е Швейцария, следвана от Швеция и Великобритания.
Повече информация тук.

сряда, 17 август 2016 г.

Брой 6 на WIPO Magazine

WIPO публикува брой 6 на своето списание, в който може да откриете следното:

- Making quality medicines affordable:an interview with CIPL
- The Madrid System turns 125
- From milkmaids to multinational markets: Nestlé’s branding story
- Protecting the Olympic properties
- Publishing in the digital market
- WIPO Lex: building the world’s IP law database
- Strengthening Kenya’s IP landscape
- The Kectil program: a spotlight on young inventors in developing countries

За повече информация тук.

понеделник, 15 август 2016 г.

Suedtirol не може да бъде търговска марка в ЕС

Общият съд потвърди решение на EUIPO с което се заличава регистрацията на европейска марка Suedtirol за класове:
- Клас 35: "Управление на бизнес, бизнес администрация, офис функции";
- Клас 39: "Опаковане и съхраняване на стоки";
- Клас 42: "Научни и технологически услуги и изследователски и проектантски услуги, свързани с тях; аналитични услуги и промишлени изследвания; Проектиране и разработване на компютърен хардуер и софтуер; правни услуги ".

Марката е регистрирана от Internet Consulting GmbH през 2002, а през 2012 Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige подава искане за заличаване на марката поради конфрикт с географско означение South Tyrol.
Съдът потвърждава решението за заличаване на марката поради следните доводи:
  • Думата Südtirol е широко използвана в немския език за провенция Южен Тирол, което е призната автономна територия от италианската конституция.
  • Заявените услуги нямат характеристики, които да могат да ги разграничат от географското означение.
  • Много фирми опериращи на територията на Южен Тирол използват в името си това определение.
  • Тази област е известна с качествените си продукти и предлагани услуги.
Поради това съдът счита, че Suedtirol е било регистрирано в противоречие с член 7 (1) c) of the EUTMR и трябва да бъде достъпно за използване от всеки.
Източник: Marques Class 46.

петък, 12 август 2016 г.

Нов опит за регистрация на Oktoberfest, като търговска марка в ЕС

WIPR съобщава за нов опит на град Мюнхен да регистрира европейска марка Oktoberfest. Предишният опит за регистрация на такава марка получи отказ на абсолютни основания - липса на отличителност.
Този път представителите по индустриална собственост на града са приготвили доказателства за придобита отличителност на Oktoberfest, който е най-големият фестивал за бира в света.
Ще очакваме с интерес решението на EUIPO, тъй като регистрацията на подобни марки е изключително трудна поради факта, че те са били използвани свободно дълги години, станали са описателни и напълно неотличителни за съответните стоки и услуги. 
Въпреки това според законодателството на ЕС ако бъдат приведени доказателства за придобита вторична отличителност на знака, той може да получи регистрация.

сряда, 10 август 2016 г.

Островите Кук се присъединиха към конвенцията на СОИС

WIPO съобщава за присъединяването на Островите Кук към конвенцията за създаване на Световната Организация по Интелектуална Собственост, която влиза в сила за страната считано от 27.10.2016.
Повече информация тук.

понеделник, 8 август 2016 г.

Грузия и Албания се присъединиха към TM View и Design View

Грузия и Албания се присъединиха към общите бази данни за търговски марки и промишлени дизайни TM View и Design View, считано от 04 и 07.07.2016.
По този начин тези бази данни вече предоставят достъп до близо 40 милионна марки и около 10 милиона дизайни от близо 60 патентни ведомства по света.
Повече информация може да откриете тук и тук.

петък, 5 август 2016 г.

Кратки IP новини

1.   Големият дебат по ИС: повече полза или вреда нанасят патентите? За повече информация тук.  

2. Япония: Седем неща, които трябва да знаете за подаването на патентна заявка. За повече информация тук. 

3. Интелектуалната собственост на Uber. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. 

сряда, 3 август 2016 г.

McDonald’s спечели съдебно дело пред Европейския съд

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело T-518/13, което касае заличаване на регистрирана европейска марка MACCOFFEE от компания от Сингапур за храни и напитки. McDonald’s атакува тази марка на база фамилия от известни марки McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC и McDonald’s.
Европейският съд заличава марката поради факта, че тя се състой от частицата MAC и неотличителната дума COFFEE, поради което има голяма вероятност потребителите да свържат марката с останалите марки от фамилията на McDonald’s, част от които също комбинират тази частица с описателни думи.
Според съда: 
"В случая в точка 90 от обжалваното решение апелативният състав е стигнал до извода, че съответните потребители са тези, които имат отношение към обхванатите от оспорената марка стоки, а именно широкият кръг потребители в Съюза, проявяващ средно равнище на внимание. Освен това в точка 108 от обжалваното решение апелативният състав е стигнал до извода, че е надлежно доказано, че използването без основателна причина на оспорената марка би довело до неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“. Всъщност, както е видно от точки 102—108 от същото решение, апелативният състав е приел, че има голяма вероятност оспорената марка да следва примера на марката „McDONALD’S“ с цел възползване от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и с цел използване без финансова компенсация на положените от встъпилата страна търговски усилия за създаването и поддържането на образа на марката „McDONALD’S“. Според апелативния състав съвкупността от фактори в случая позволява всъщност да се стигне до извода, че съответните потребители или съществена част от тях могат да направят мислено връзка между конфликтните марки, доколкото виждайки оспорената марка, поставена върху продукти, тясно свързани с тези на встъпилата страна, те могат да бъдат привлечени от обстоятелството, че тази марка има практически същата представка и възпроизвежда същата структура като марката „McDONALD’S“ и да свържат посочената марка със семейството от марки „Mc“, в основата на което е марката „McDONALD’S“."
"Що се отнася до оплакването на жалбоподателя, че апелативният състав не е имал основание да констатира в обжалваното решение значителната репутация на представката „mc“, съчетана с наименованието на елемент от меню или на хранителен продукт, по отношение на ресторантьорските услуги за бързо хранене и продуктите, съдържащи се в менюто на заведенията за бързо хранене, следва да се отбележи, че това оплакване е отхвърлено в точка 63 по-горе. Апелативният състав има основание да направи извода, че значителната репутация на марката „McDONALD’S“ обхваща характерните елементи на семейството от марки „Mc“, без да е необходимо да се проверява, както поддържа жалбоподателят, дали всяка от съставляващите посоченото семейство марки е марка с репутация."
Източник: Marques Class 46.

понеделник, 1 август 2016 г.

Кратки IP новини

1. Създаването на The Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3) – отговорът на Европа на престъпленията срещу интелектуалната собственост. За повече информация тук. 

2.  Pokémon Go и законът: Личен живот, интелектуална собственост и други правни проблеми За повече информация тук. 

3.  12 артисти обвиняват Zara в кражба на техни дизайни. За повече информация тук. 

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.