петък, 29 януари 2016 г.

Такситата в Лондон не могат да бъдат регистрирани, като търговски марки

Съдът във Великобритания излезе с интересно решение по дело The London Taxi Corporation Ltd (t/a The London Taxi Company) v Frazer-Nash Research Ltd & Another. 
Делото касае искане за заличаване регистрацията на следната европейска марка на абсолютни основания - липса на отличителност:

Съдът приема, че марката е неотличителна, тъй като възпроизвежда визията на автомобил широко използван за такси услуги в Англия, по специално в Лондон.
Освен това съдът приема, че тази марка не отговаря на изискванията за регистрация защото се състой от форма, която придава значителна стойност на стоката.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 27 януари 2016 г.

Нормалният - марка на Ливърпул

Както е известно ФК Ливърпул назначи през миналата година Юрген Клоп за старши треньор.
На една от първите му пресконференции, на въпрос касаещ сравнението му с бившия треньор на Челси Жозе Моуриньо ( с прякор "Специалният"), Юрген Клоп заявява, че той е "Нормалният".
С оглед на факта, че това име може да стане отличителен знак на треньора, Ливърпул заявява серия от търговски марки:

- THE NORMAL ONE - в САЩ, дата на заявката 19.10.2015;
- THE NORMAL ONE - в Швейцария, дата на завяката 22.10.2015;
- THE NORMAL ONE - Европейска марка, дата на заявката 19.10.2015;
- THE NORMAL ONE - в Норвегия, дата на завяката 22.10.2015;
- THE NORMAL ONE - в Канада, дата на завяката 21.10.2015;

В същото време обаче две физически лица са заявили следните  марки:

THE NORMAL ONE - в Германия, дата на заявката 30.11.2015;
THE NORMAL ONE - Европейска марка, дата на заявката 13.10.2015;
(по данни от TM View)
Няма информация тези лица да са свързани с футболния клуб или с треньора. От тази гледна точка е интересно как Ливърпул ще се пребори за правата върху марката си в ЕС, имайки предвид по-ранната марка от 13.10.2015, за класове 18, 25, 28, които се припокриват с тези от марките на клуба. 
Законодателството предоставя няколко възможности при такива казуси, тяхното приложение обаче не винаги е възможно. Например в случая нямаме търговско преждеползване в посочените класове.

понеделник, 25 януари 2016 г.

Компенсационни авторски възнаграждения и държавния бюджет - мнение на Генералния адвокат


Генералният адвокат на Европейския съд M. SZPUNAR излезе със становище по дело Дело C‑470/14  Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)  Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA)  Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)  срещу  Administración del Estado. Делото касаe следното:

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) и Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) са испански дружества за колективно управление на права върху интелектуалната собственост. На 7 февруари 2013 г. те подават жалба срещу Кралски указ 1657/2012 пред Tribunal Supremo (Върховния съд). Впоследствие и други дружества за колективно управление на права върху интелектуалната собственост са допуснати да встъпят в делото.
Държавната администрация [Administración del Estado], ответник в главното производство, се подкрепя от Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC), което е сдружение на предприятия в сектора на информационните технологии.
В подкрепа на исканията си жалбоподателите в главното производство по-специално твърдят, че Кралски указ 1657/2012 в два аспекта е несъвместим с член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29, така както е тълкуван в практиката на Съда. На първо място, те поддържат по същество, че тази разпоредба изисква справедливото обезщетение, предоставяно на притежателите на права поради изключението „копиране за лично ползване“, поне като краен резултат да бъде за сметка на лицата, причинили вредата вследствие на изключението от изключителното им право на възпроизвеждане, докато механизмът, въведен с десетата допълнителна разпоредба на Кралския указ-закон 20/2011 и с Кралски указ 1657/2012, поставя това обезщетение в тежест на държавния бюджет и следователно — на всички данъкоплатци. На второ място, при условията на евентуалност и по същество те твърдят, че испанското право не гарантира справедливост на обезщетението, тъй като член 3 от Кралски указ 1657/2012 предвижда, че за годишните средства, отпуснати за финансирането му, предварително се установява максимална стойност, докато действително причинената на притежателите на права вреда от копирането за лично ползване може да се определи само впоследствие.
При тези условия Tribunal Supremo (Върховният съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Съвместима ли е с член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29 схема за справедливо обезщетяване при копиране за лично ползване, при която въпросното обезщетение се изчислява въз основа на оценка на действително причинената вреда, но е за сметка на общия държавен бюджет, поради което не е възможно да се гарантира, че разходите за това обезщетение се понасят от лицата, ползващи копията за лични цели?
2) При утвърдителен отговор на предходния въпрос, съвместимо ли е с член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29 това, че общата сума, предназначена от общия държавен бюджет за справедливото обезщетяване при копиране за лично ползване, макар да се изчислява въз основа на действително причинената вреда, трябва да се вмества в установените за съответната календарна година бюджетни лимити?“.

Мнението на Генералния адвокат:


С оглед на изложените по-горе съображения предлагам на Съда да отговори на поставените от Tribunal Supremo (Върховния съд) преюдициални въпроси по следния начин:
„1) Член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че допуска споменатото в него справедливо обезщетение да бъде финансирано от общия държавен бюджет.
2) Член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска размерът на споменатото в него справедливо обезщетение да се определя в предварително установените за съответната календарна година бюджетни лимити, без за тази цел да се взема предвид оценката на претърпяната от притежателите на правата вреда“

сряда, 20 януари 2016 г.

Казусът TR и стратегията за заявяване на търговски марки

Апелативният борд на OHIM излезе с решение по дело R2309/2014-4. То касае опит за регистрация на следната европейска марка:

за клас 25: Спортни дрехи; колоездачни обувки; чорапи, ръкавици, тениски, панталони, якета, ежедневни функционални якета, потници, панталони колоездене, фланели, ризи, жилетки, ежедневни функционални жилетки, шалове, колани пари, шапки, блузи; облекло, обувки, шапки ".
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на следната марка:


в клас 3 "Козметика, парфюмерия", "Дамски чанти за жени" в клас 18 и "горно облекло за жени" от клас 25.  
OHIM отхвърля опозицията поради липсата на достатъчно визуално сходство, което е определящо във връзка с посочените стоки - облекла, при които визуалният контакт от потребителите е водещ.
Апелативният борд потвърждава това решение, което е интересно и от гледна точка на стратегията за регистрация на търговски марки, която трябва да отчита задължително и характера на стоките и услугите за които ще се ползва марката при избора на начини на заявяване на марката. Това е определящо при бъдещи конфликти с други марки, тъй като определя силата на потенциалната защита. 

понеделник, 18 януари 2016 г.

Външен вид на продукти и нелоялна конкуренция в Бразилия

Съдът в Бразилия излезе с интересно решение относно възможността за защита на външния вид на продукти (trade dress). Според законодателството в страната trade dress означава:

"комбинацията от характеристики, които могат да включват, наред с другото, един цвят или цветова схема, форма, опаковки, конфигурацията на продукта, знаци, фрази, оформление, стил и големина на буквите, графики, рисунки, емблеми, палта, текстури и декорации или орнаменти, които по принцип могат да идентифицират конкретен продукт и да го разграничат от другите "

Случаят касае спор относно сходен външен вид на фитнес уреди. Според решението на съда имитирането на външния вид на продуктите представлява нелоялна конкуренция.
Повече информация може са намерите тук. 
Източник: IP Tango.

петък, 15 януари 2016 г.

ФК Барселона загуби дело относно своя европейска марка

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-615/14 касаещо опит на футболен клуб Барселона да регистрира следната европейска марка за класове 16, 25, 41:
OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания, тъй като посоченият знак не може да укаже търговски произход на стоките и услугите. Потребителите няма да възприемат знакът, като търговска марка поради неговата неотличителност и изцяло декоративен характер.
Съдът потвърждава това решение. Футболният клуб не е успял да предостави достатъчно доводи и доказателства за придобита вторична отличителност на марката на база на която да се преодолее отказът.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 13 януари 2016 г.

WIPO Magazine - Issue 6

WIPO публикува брой 6 на WIPO Magazine. В броя може да откриете:

- WIPO Re:Search: WIPO’s global health initiative 
- Time for a single global copyright framework for libraries and archives 
- Spurring innovation in Africa: an interview with the President of Mauritius
- Innovation and economic growth: the bottom line
- Supporting entrepreneurship and innovation in Australia
- Skoda’s perspective on IP 
- Coca-Cola: thinking outside the bottle
- India’s IP ecosystem 2.0

вторник, 12 януари 2016 г.

Маймуна не може да бъде автор

Съдът в САЩ излезе с решение по интересното дело касаещо авторски права върху снимки създадени от животно, за която Intellectual Property Planet писа тук. Селфито е направено от маймуна, която взима фотоапарат от британския фотограф David Slater по време на негово пътуване в Индонезия. Снимките стават много популярни. Според Slater той е автора на снимката, тъй като е направил всички нужни настройки на фотоапарата, а маймуната само е натиснала бутона за снимки.
В казуса се включва и People For The Ethical Treatment of Animals (PETA), които искат да представляват животното в започналото съдебно дело, като претендират, че финансовите постъпления от използването на снимките трябва да се присъдят на него. 
Според съдът маймуната не може да бъде автор, тъй като това не е предвидено в законодателството на САЩ, като единственият вариант за противното е възможен след решение на Конгреса.
Повече информация тук.

понеделник, 11 януари 2016 г.

Промените в системата за регистрация на Европейски марки влизат в сила от 23 март

Marques Class 46 съобщава за публикуването на новия Regulation is 2015/2424 касаещ промените в системата за регистрация на европейски марки. Според информацията новото законодателство влиза в сила от 23.03.2016, което представлява 90 дни от публикацията.
Считано от тази дата новото наименование на OHIM става European Union Intellectual Property Office (EUIPO), а марката на Общността ще се нарича Европейска марка.

петък, 8 януари 2016 г.

Туркменистан се присъедини към Хагската спогодба

WIPO съобщава за присъединяването на Туркменистан към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. Спогодбата влиза в сила за страната считано от 16.03.2016.
Повече информация тук.

сряда, 6 януари 2016 г.

Базата данни за търговски марки на Босна и Херцеговина беше присъединена към TMView

Базата данни за търговски марки на Босна и Херцеговина е присъединена към общата база данни на OHIM TMView считано от 07.12.2015. По този начин TMView предоставя достъп и до над 22 000 заявени и регистрирани търговски марки в страната.
Това е отлична новина за всички, които искат да развиват бизнес на територията на Балканския полуостров, тъй като освен Босна и Херцеговина, TMView предоставя достъп и до базите данни на България, Кипър, Хърватска, Македония, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия и Турция.

петък, 1 януари 2016 г.