понеделник, 30 януари 2017 г.

Нов достъп до съдебни решения през eSearch Case Law

EUIPO информира за въвеждането на новата версия на eSearch Case Law, която ще дава достъп вече не само до решения на EUIPO и европейския съд във връзка с търговски марки и промишлени дизайни но и решение на националните съдилища. България е част от новата услуга, макар при проверка да не излизат голям броя на съдебни решения до които има достъп за сега. Важно уточнение е че въпросните съдебни решение по отделни държави са достъпни на съответния национален език с кратка референция на английски.
Повече информация тук.

петък, 27 януари 2017 г.

Кратки IP новини

1. Логото на Българското председателство обединява три символа. За повече информация тук. 

2.  Sony завежда дело срещу  Fujifilm за нарушаване на патент за магнитен носител.
За повече информация тук. 

3. ЕК ще разреши на производителите на вино от Хърватска да използват наименованието Terrano. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. сряда, 25 януари 2017 г.

Мишел Лий може да остане директор на USPTO

WIPR съобщава новината за това, че досегашният директор на американското патентно ведомство (USPTO) може да запази позицията си и след идването на Доналд Тръмп на власт.
Според редица запознати, Лий, която е бивш адвокат на Google, идвайки от технологична компания има задълбочени познания в патентоването, което е изключително важно в момент, когато USPTO опитва да повиши качеството на своите услуги.

понеделник, 23 януари 2017 г.

Вълшебни марки - решение на Европейския съд

Общият съд на Европейският съюз излезе с решения по дела T-565/15 и T-566/15. Те касаят опит да се регистрират словна европейска марка  MERLIN'S KINDERWELT  и комбинирана марка
за клас 41 "Образование и осигуряване на обучение, забавления и развлечения, игри, спортни и културни дейности, осигуряване на детски площадки и паркове за забавления, театрални постановки, предоставяне на информация за забавление и образование, развлечения или образование клубни услуги, издаване на книги и текстове, различни от рекламни текстове , курсове за кореспонденция, организиране и провеждане на конференции и семинари, организиране на изложби с културни или образователни цели, организиране на шоу програми, организиране на игри и състезания (образование или развлечение) ".

Срещу тези марки са подадени опозиции на основата на по-ранни италиански марки KINDER на фирма Ferrero, за класове 30 и 41.
За разлика от Апелативния борд на EUIPO, съдът приема че думите MERLIN'S и KINDERWELT не са описателни и притежават нормална степен на отличителност относно релевантната публика в Италия.
Според съда нито един от елементите в по-късните марки не може да се приеме за доминиращ, марките се различават визуално и фонетично. Няма концептуална прилика между знаците, тъй като по-късните марки не се разбират от потребителите в Италия.
С оглед на това съдът приема, че марките не са сходни до степен да причинят объркване сред потребителите.

сряда, 18 януари 2017 г.

Кратки IP новини

1.ЕК очертава следващите стъпки към европейска информационна икономика.
За повече информация тук.

2. Nina Ricci и значението на репутацията на търговската марка.
За повече информация тук.

3. Българската Chaos Group получи технологичен "Оскар" за софтуера си V-Ray.
За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.  


понеделник, 16 януари 2017 г.

Използване на имена на известни личности, като марки в Китай - не съвсем

Върховният съд на Китай излезе с решение според което имена на известни, публични личности в областта на политиката, спорта, културата и икономиката, не могат да бъдат използвани, като търговски марки.
Според чл.10 на Закона за марките на Китай, използването на имена на известни личности попада в обхвата на указването на неприемливо обществено влияние.
Според някои анализатори, катализатор за това решение е съдебното дело около името на известния баскетболист Майкъл Джордан, който наскоро спечели казус относно незаконно използване на неговото име от страна на китайска компания.
Тази нова интерпретация на закона влиза в сила от 01.03.2017.
Повече информация тук.

петък, 13 януари 2017 г.

Излъчванията на спортни събития не са обект на авторскоправна закрила в Швеция но....

Върховният съд на Швеция излезе с интересно решение относно авторскоправната закрила на излъчвания на спортни събития.
Случаят касае шведската компания C More, която излъчва хокейни мачове през своят сайт, където всеки потребител който има регистрация и е платил може да гледа всички мачове на живо, както и интервюта и анализи с треньори и играчи. Връзката се осъществява чрез линк, предоставен след плащането, макар че лица с по-големи технически възможности могат да си осигурят такъв линк и без заплащане.
Проблемът възниква когато друг сайт започва дапредоставя възможност на потребителите си да публикуват в чат секцията на сайта въпросните линкове за достъп до съдържанието на C More.
Сперед решението на съда в Швеция, сами по себе си излъчванията на спортни събития не са обект на авторскоправна закрила, тъй като те не са продукт на интелектуална усилие.
Въпреки това обаче съдът приема, че е налице нарушение на сродни на авторското право право по отношение на повторенията на части от съответните мачове, очевидно поради факта, че в този случай има наличие на някакъв вид творческо усилие от страна на режисьора на предаването да избере определен тип кадри за да може да ги представи по определен начин. Този вид записи са обект на закрила.
Странното в това решение е че претенциите на C More за нарушаване на авторски права върху оригиналните излъчвания поради наличие на анимации, лога и др. създадени обекти, не са приети. Освен това различните анализи, бази данни - класации и тн. също не се споменават.
Изводът от това решение, макар то да важи само на територията на Швеция, е че всеки случай на използване на подобен тип събития трябва да бъде анализиран в дълбочина за да се прецени дали има общо или частично нарушаване на права.

сряда, 11 януари 2017 г.

Нов закон за марките и географските означения в Турция

Парламентът в Турция прие ново законодателство относно регистрацията на търговски марки и географски означения в страната. Част от промените са:
 
- цветовите и звукови марки вече са налични за регистрация в страната, като изискването за графично представяне отпада.
- марки които са идентични на географски означения няма да бъдат допускани за регистрация.
- наличие на възможност за предоставяне на писмо за съгласие от притежател на по-ранна марка.
- срокът за опозиция е намален от 3 на 2 месеца.
- възможност за медиация по време на опозиции по марки.
- националното изчерпване на права върху марката се заменя с международно такова.
- въвеждане на възможност за служебно заличаване и отмяна на марки от Патентното ведомство при определени условия.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Mondaq.

вторник, 10 януари 2017 г.

5 годишен срок за използване на европейски марки - тълкувателно решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑654/15 Länsförsäkringar AB  срещу  Matek A/S. Делото касае следното:

Länsförsäkringar, което упражнява банкова, инвестиционна и застрахователна дейност, е притежател на фигуративна марка на ЕС № 005423116. Тази марка е регистрирана на 4 януари 2008 г. за услуги от класове 36 и 37 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба. Що се отнася до клас 36, регистрацията обхваща, наред с другото, сделки с недвижимо имущество, оценяване на недвижимо имущество, отдаване под наем на апартаменти и търговски площи, както и управление на недвижимо имущество, а що се отнася до клас 37 — строителство, ремонт, поддръжка и монтажни услуги.
Основната дейност на Matek се състои в изработването и сглобяването на дървени къщи. В рамките на тази дейност това дружество започва през 2007 г. да използва лого, което регистрира през 2009 г. за стоките от клас 19 по смисъла на Ницската спогодба, включващ „неметални строителни материали; неметални твърди тръби за строителството; асфалт, катран и битум; неметални преносими конструкции; неметални паметници“.
Länsförsäkringar смята, че използвайки това лого в периода 2008—2011 г., Matek е нарушило изключителните му права, предоставени му с въпросната марка на ЕС, и затова сезира Stockholms tingsrätt (Първоинстанционен съд Стокхолм, Швеция), като иска от този съд да забрани на основание член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Matek да използва в търговската си дейност в Швеция сходни на тази марка знаци под страх от периодична имуществена санкция. Stockholms tingsrätt (Първоинстационен съд Стокхолм) уважава това искане.
Svea hovrätt (Апелативен съд, област Свеаланд, Швеция) отменя това решение. Всъщност, макар апелативният съд да смята, че използваното от Matek лого е сходно на регистрираната от Länsförsäkringar марка на ЕС, той все пак приема, за разлика от Stockholms tingsrätt (Първоинстационен съд Стокхолм), че сходството на процесните стоки и услуги трябва да се преценява не въз основа на формалната регистрация на тази марка, а въз основа на действително упражняваната от притежателя на марката дейност. Затова след цялостна преценка Svea hovrätt (Апелативен съд, област Свеаланд) стига до извода, че в случая не съществува вероятност от объркване.
Länsförsäkringar подава касационна жалба пред запитващата юрисдикция Högsta domstolen (Върховен съд, Швеция), като твърди, че в петгодишния период след регистрацията на марка на ЕС вероятността от объркване, по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, трябва да се преценява единствено въз основа на тази регистрация, а не въз основа на действителното използване на тази марка.
Според запитващата юрисдикция практиката на Съда не дава отговор на въпроса какво значение следва да се отдаде, за целите на прилагането на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, на регистрацията спрямо действителното използване на марка на ЕС в случаите, когато в петгодишния период след регистрацията на такава марка трето лице използва без разрешение в търговската си дейност сходен на нея знак.
При тези условия Högsta domstolen (Върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1)  Има ли отражение върху изключителните права на притежателя на марка на [ЕС] фактът, че в петгодишния срок след регистрацията той не я е реално използвал в Съюза за стоките или услугите, обхванати от регистрацията?
2)  При утвърдителен отговор на първия въпрос, при какви обстоятелства и по какъв начин това засяга изключителните права?“.


Решение на съда:

Член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз], във връзка с член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от този регламент, трябва да се тълкува в смисъл, че в петгодишния период след регистрацията на марка на ЕС притежателят ѝ може, при вероятност от объркване, да забрани на трети лица да използват в търговската си дейност идентичен или сходен на марката му знак за всички стоки и услуги, които са идентични или сходни с тези, за които тази марка е била регистрирана, без да трябва да доказва реалното ѝ използване за тези стоки или услуги.

неделя, 1 януари 2017 г.