сряда, 30 април 2008 г.

Нарушения на марка Т-Mobile

Арбитража на WIPO отсъди че 15 различни домейна включващи отделни елементи от марката T-Mobile са използвани по нелоялен начин, поради което ги присъжда на притежателят на марката Deutsche Telekom AG.
Аргументите за това решение са следните:
Първо използването на думите mobile и online в нарушаващите домейни, водят директно читателите на домейните до областта на телекомуникациите и интернет. Използването на буквата Т в тези домейни води до асоциация с T-Mobile, водещ играч в IT сферата. Самата буква е използвана по такъв начин, поради който може да се заключи че тя е водещата отличителна част от марката. Използването на абривиатурата de. в нелоялните домейни подтиква по безспорен начин към съответната територия, а именно Германия, страната в която е седалището на T-Mobile.
Повече за това решение може да откриете тук.
информация на Class 46.

четвъртък, 24 април 2008 г.

Баланс между авторските и личните права - възможно ли е?

В списанието на WIPO 2/2008 е публикувана една много интересна статия относно необходимия баланс който трябва да се прави в някои ситуации по отношение на авторските и личните права. Статията е на испанският професор RAMÓN CASAS VAL от Университета в Барселона.
Обмяната на файлове между интернет потребителите е една много разпространена практика в момента навсякъде по света. Много често обаче този обмяна или sharing засяга не само правото на възпроизвеждане но и правото на разпространение. Тази обмяна не е включена в изключенията на законите относно авторските права.
Кой е отговорен за нарушенията на авторските права тогава?
Реално носителите на права имат три възможности.
Първо да обвинят създателите на праграмите чрез които се осъщестява обмена. Това обаче реално е много трудно тъй като трябва да докажат че те са създадени с цел да нарушават авторски права.
Втората група е на интернет провайдърите. Но самото предоставяне на достъп до интернет не е нарушения на правата.
Остава третата група на интернет потребителите. Бинго- при отсъствието на разрешение от автора всеки който използва дадено произведение, като го разпространява или възпроизвежда е нарушител.
Но как да бъдат идентифицирани тези потребители в интернет?
Един възможен начин е чред IP адреса на всеки компютър от който се осъществява достъпа.
Интересно решение за съжаление то е в кавички. Защо?
Делото в испанския съд Promusicae vs. Telefónica излага редица заключения и въпроси.
Promusicae е испанската асоциация на продуцентите на музика и аудиовизуални произведения. През 2005 година тя завежда дело срещу Telefónica като иска последната да разкрие IP адресите на интернет потребителите си с цел вземане на мерки срещу нарушителите на авторски права. Според испанското право Telefónica е задължена да разкрие тези адреси в случай на криминално действие, защита на обществения интерес и въпроси на националната сигурност. Съдът наредил Telefónica да разкрие изискваната информация. Но компанията обжалва не без основателно тъй като делото е започнато като гражданско, а не като наказателно.
Защо Асоциацията на продуцентите не започнала наказателно дело тогава?
Поради простата причина, че в Испания нарушаването на авторските права се счита за криминално действие само когато е с комерсиална цел, тоест носи доходи. А в случая това не е така, обмена на файлове не цели печалба в огромна част от случайте.
Испанския съд се допитал и до Съдът на европейската общтност.
Обикновено директивите на ЕС защитават интелектуалната собственост но отбелязват, че това не трябва да бъде в нарушение законите за конфедициалност на личните данни. Поради това директивите не задължават страните членки да изискват предоставянето на подобни данни в случай на нарушение на авторски права.
Европейския съд отбелязал и една директива пропусната от испанският съд а именно 2002/58 за защита на личните даннии и сигурността в електронната комуникация. Там се предоставя възможност по преценка да се изисква даването на такива данни и в случай на граждански процес.
Автора сравнява становището на европейският съд, като това на гръцките оракули- доста загадъчно и изискващо четене между редовете.
С една дума като цяло евро директивите не дават възможност за изискване на такива данни но приведени към националните законодателства те определят, че последните трябва да правят много прецизен баланс между опазването на авторските права от една страна и неприкословенността на личните данни. Целта е да не пострадат и двете.
Окончателно решение по този случай все още няма но се очаква с голямо нетърпение защото ще разкрие необходимия баланс, който трябва да се прави в подобни ситуации.

информация на WIPO Magazine 2/2008

Може ли размерът да бъде търговска марка сам по себе си

Бюлетин 63, No. 8, на INTA от 15 April 2008 включва една интересна новина за отказана марка в Германия. Случаят касае подадена заявка за марка, която не е нищо повече от умален модел на продукт по отношение на който ще се използва (продукта е Leberkäse). Патентното ведомство на Германия отказва да регистрира такава марка. Впоследствие съдът също решава, че тази заявка не може да получи регистрация. Аргументите за това са че продукта Leberkäse носи издълбана върху него словна марка, така че потребителите няма да изучават размера на продукта за да определят неговия произход. Съдът обаче не е аргументирал, че размерът сам по себе си не може да се регистрира защото всички размери трябва да бъдат достъпни за използване от всеки конкурент.
информация на Class 46.

сряда, 23 април 2008 г.

Активност относно търговските марки в Словения

Словенското патентно ведомство публикува годишният си доклад за 2007. По интересните данни са:
- подадените заявки за марки през 2007 са 1 919, което представлява увеличение с 1,3%. От тях 1 494 са национални заявки, и 428 заявки на чужди граждани.
- подадените заявки за патенти през 2007 година са били общо 331 с 15,3% повече от 2006.
- заявките за промишлен дизайн са били общо 118, което представлява 10,6% намаление спрямо 2006 година.
- през 2007 година са били осъществени общо 640 трансфера на патенти, марки или дизайни, като са били дадени 10 лицензии за права на индустриална собственост, което е 19,9% увеличение в сравнение с 2006 година.

информация от Патентно ведомство на Словения.

вторник, 22 април 2008 г.

Заличаване на търговска марка в Мексико - особености

Според закона за индустриална собственост на Мексико една марка може да бъде заличена по искане на засегнатата страна притежаваща по ранна марка ако са налице следните основания:
- регистрираната марка е идентична или объркващо сходна на марката на ищеца, която е била използвана в Мексико или чужбина преди датата на заявяване на по-късната марка.
- нарушаващата регистрирана марка обхваща идентични или сходни стоки.
- има непрекъсната използване на засегнатата марка преди датата на заявяване на нарушаващата марка.
За да докаже преждеползване, ищеца трябва да представи доказателства за използване на марката си в Мексико или чужбина. Но мексиканското ведомство за индустриална собственост отказва да признае такова преждеползване в чужбина, ако законодаделството там е различно от това в Мексико. Дори и да има регистрирана марка ищеца няма до може да заличи новорегистрирана марка ако не докаже реално използване на своята по-ранна марка.

информация на Becerril, Coca& Becerril SC ( Mexico City) от international law office
понеделник, 21 април 2008 г.

Полша в борба с фалшификациитеПо информация на Class 46 и полския сайт TVN24.pl, полското министерство на финансите и митниците на страната са предприели активна кампания срещу внасяните в страната фалшиви стоки, съответно срещу непозволеното използване на търговски марки. По данни през 2006 година 86% от конфискуваните фалшиви стоки са идвали от Китай.
На 2 април 2008 година в Европейската комисия беше представена нова система за следене на фалшифицирани стоки наречена "Vinci". Осем дни след това системата е въведена в полските митници. Системата позволява да се съхранява огромно количество от данни за внасяните фалшиви стоки, което позволява на съответната митница да реагира бързо, поради директната връзка със нея.

събота, 19 април 2008 г.

Семинар на тема „Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”
На 18 април 2008 г., в хотел “Принцес”- София, се проведе семинар на тема “Системи на марката и дизайна на Общността - практически познания”. Събитието се състоя в рамките на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).
Семинара засегна следните теми:
- регистрация на европейска марка- подаване на заявка и практически ползи от евро марката.
- международна регистрация на марки- основни моменти и особености.
- регистрация на дизайн на Общността- подаване на заявка и практически моменти от процедурата по заявяване.
- същност и особености на базите данни на OHIM и WIPO относно марките и дизайна на Общността.
Лектори на събитието бяха представители на Патентното ведомство на Р. България, а именно: г-жа Венета Шамандура, началник отдел “Международна регистрация”, г-ца Лидия Николова, старши експерт, “Национална регистрация” и г-жа Селин Алексиева, държавен експерт, дирекция “Международна дейност, развитие и сътрудничество”. Модератор на семинара беше г-жа Добринка Добрева, директор на дирекция “Марки и географски означения”.
На събитието присъстваха представители на различни български компании с интерес към управлението на търговските марки и дизайн с оглед членството на България в ЕС. На семинара присъстваха и представители на групата по интелектуална собственост IP 2007.


петък, 18 април 2008 г.

Доклад за търговските марки в Австрия

Патентното ведомство на Австрия публикува носкоро доклад за активността относно търговските марки в страната през 2007 година. През 2007 година са били подадени 8664 заявки за марки, като 7,844 от тях са били подадени от австриици.
Регистрираните марки приблизително запазват броя си от предходната година, като за 2007 са 6469.

Ведомството публикува и класация на марките с най-голяма стойност в Австрия, а именно:
1. Red Bull,
2. Swarovski
3. Raiffeisen

Повече информация може да бъде открита тук.
информация на Class 46.

четвъртък, 10 април 2008 г.

Нарушаване на държавни символи

Наскоро немския вестник Die Welt публикува информация за съдъбно дело относно използване в търговската практика на националия флаг на Норвегия. Случая касае модната компания "Thor Steinar", която е обвинена от правителството на Норвегия за незаконно използнаве на знамето на държавата върху произвежданите от нея дрехи, разпространявани по интернет. Делото е заведено в Германия на основания на член 8 Abs. 2 No. 6 German Trade Marks Act. член 8 (2) No. 6 German Trade Marks Act. Ако съдът се произнесе в полза на норвежкото правителство, което е най-вероятно, "Thor Steinar" ще се наложи да платят значителна неустойка, и ще трябва да премахнат изображенията на норвежкия флаг от дрехите си, а ако е възможно и да унищожат всички подобни стоки.
новина на Class 46

Патентно право в Бразилия

Първа специализирана камера на Федералния апелативен съд в Бразилия се произнесе наскоро против възможността срока на патентната закрила да бъде продължаван за определен срок след 20-годишния период.
Притежателите на патенти искат срока на закрила да може да се увеличава при определени условия за още 5 години, каквато възможност предоставя споразумението ТРИПС, подписано от Бразилия.
Съдът обаче отказва тази възможност поради това, че по този начин биха се нарушили правата на трети лица с оглед на възможността за използване на един патент след края на неговата защита.
новина на Denis Allan в International Law Office

понеделник, 7 април 2008 г.

Статистика за активността по отношение на търговските марки в Германия


По информация на Class 46 за 2007 година в Германия са подадени 83 673 заявки за търговски марки, което презставлява 4,6% увеличение спрямо предходната 2006. Интересното в случая е че това увеличение се дължи предимно на немски заявители.

петък, 4 април 2008 г.

Указание за произход

Испанска фирма подаде заявка за запазване на марка San Sim?n da Costa като указание за произход. Тази марка е за едно испанско сирене, легендата за което разказва, че се е появило още през римско време при келтските племена в планините на Sierras de Carba и Xistral. Сиренето можело да се транспортира чак до Рим поради факта, че притежавало дълъг срок на годност. По-късно то станало разплащателно средство чрез което се плащали данъците.
Въпроса тук е кога ще имаме по-голяма активност от страна и на България по този въпрос.
А ние имаме достатъчно продукти от римско време, а и преди това които могат да бъдат защитени като указания за произход, географски означения или найменования.
информация на Class 46.

сряда, 2 април 2008 г.

Нещо за дамите

Блога Class 46 съобщи че австрийския производител на луксозно стъкло, кристал и бижутурия Swarovski планира да осъществи категориално марково разширение, като започне да използва популярната си марка и за козметика и парфюмерия чрез серията си "Swarovski Beauty". Планира се това да стане към 2010г.
Какво може да се каже по въпроса- честито дами.

Съд на европейските общностиЗа всички които имат интерес в областта на интелектуалната собственост настоящия линк http://curia.europa.eu/bg/transitpage.htm би бил от полза. Става дума за сайта на Съда на европейските общности, чиято секция за интелектуална собственост съдържа редица дела, решения и молби в областта на интелектуалната собственост на Европейския съюз.