четвъртък, 29 януари 2009 г.

САЩ срещу Китай


САЩ обявиха новината за победата си в спора с Китай заведен пред СТО, относно постояните нарушения на права на интелектуална собственост на американски компании от страна на местни китайски фирми.
Арбитража на СТО излезе с решение определящо факта, че законодателството на Китай не е достатъчно последователно при защита на интелектуалната собствeност.
Въпреки това САЩ не успяха да спечелят пълна победа тъй като СТО отхвърли обвиненията срещу Китай за това, че пиратите в страната нямат страх от наказателно преследване поради високият праг за започване на съдебни дела.
Според решението на СТО Китай трябва да промени законодателството си, като има предвид настоящите бележки на Арбитража.
СТО смята че е неподостимо Китай да позволява заловените от митниците продукти, нарушаващи нечия интелектуална собстевност, да бъдат предлагани на публична разпродажба, с уговорката от тях да се премахнат например съответните марки.
информация на Herald Tribune.

сряда, 28 януари 2009 г.

IP одит


Публикация на Dawn Corrigan в IPFrontline дава представа за това какво представлява IP одита в една компания и защо той е важен за нея.
IP одита е важна дейност за всяка фирма особено във времена на икономическа криза.
Този вид одит представлява най-общо събиране на информация за интелектуалната собственост на една компания и нейната правилна оценка и управление.
Движещите сили за IP одита са вътрешни и външни.
Външните причини за такъв одит могат да бъдат: защита срещу нарушаване на права на интелектуална собственост, лицензиране, банкрути, продажба на активи включително и нематериални такива.
От тази гледна точка IP одита може да се определи като противодействащ ( реагиращ) и с времеви ограничения.
Вътрешните причини от друга страна могат да са:


- Нови доходи от собствени продукти и лицензии;
- Нов източник на капитал;

- Цели на стратегическото позициониране;

- Бизнес рискове и възможности свързани с подаване на заявки за патенти, дизайни, марки и тн.;

- Бизнес промени в развойната, техтическата, HR дейността и тн.;
- Финансови отчети свързани с интелектуалната собственост;
Във времена на криза философията "харчи пари за да създадеш пари" е трудно оправдана.
В такива времена изниква въпроса как фирмите да измерят потенциалната стойността на вътрешния IP одит.
В статията е публикувано и интервю с Glenn Perdue, IP оценител, който дава яснота по тематиката.
Според него акуратният IP одит е задължителен за всяка компания независимо от икономическата ситуация. Към настоящият момент най-ценните активи за компаниите са нематериалните такива, а именно интелектуалната собственост. Тя често не се отчита в счетоводния баланс на компаниите. Поради това е важно те да обобщят информацията за нематериалните си активи за да могат да ги управляват по-добре и съответно да ги оптимизират.
Но IP одита сам по себе си е само една част от сложния механизъм на IP мениджмънта, който включва :
- IP одит- който информира мениджмънта за природата и стойността на IP активите на компанията;
- IP планиране и развитие- на основата на IP одита, правни консултации, проучвания, се съставят IP план и политика;
- След създаване на планове и политика, IP миниджъра започва да ги прилага в дейността на компанията, като те се проявяват в дейности, като лицензиране, правоприлагане, регистрация на IP обекти и др., чиято цел е повишаване стойността на IP активите;
-Анализ на резултатите- оценка на резултатите от предходния етап, като целта е оптимизиране на дейността;
Цялата статия може да открието тук.
вторник, 27 януари 2009 г.

Оценяване на търговски марки в Германия


Вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung публикува статия за финансовата оценка на търговските марки в Германия. Цитират се редица експерти в областта, като професор д-р Henrik Sattler, преподавател по икономика в Университета на Хамбург. Матариалът в статията засяга факта, че марките в Германия се оценяват и класират, въпреки че няма точно определен стандарт за финансово оценяване стойността на търговските марки. Това е изключително важен въпрос за бизнеса в страната с оглед на очакваните промени в законодателството, което цели модернизирането на Търговския кодекс. Има предложение да се изисква посочване на стойността на всяка търговска марка и разходите за интелектуална собственост във счетоводният баланс на съответната компания.
Това неминуемо ще доведе до необходимостта от единен метод за оценка на финансовата стойност на търговските марки.
Изключително интересна новина очертаваща бъдещото развитие в областта на остойностяването. Ако Германия въведе подобен момент в законодателството си то е много вероятно и други страни на континента да възприемат този подход. Това от своя страна може да очертае общ път при оценката на немателиарни активи.
информация на Class46

понеделник, 26 януари 2009 г.

Cipriani загуби Cipriani


UK High Court излезе наскоро с решение по делото Cipriani срещу Cipriani.
Историята на това дело е слeдната.
През 1958 година лорд Iveagh и Giuseppe Cipriani ( ресторантьор от Венеция) основали световно известният хотел Cipriani.
През 1967 година Giuseppe Cipriani продава дела си в хотела, като се съгласява да отстъпи изключителното право за използване на името Cipriani на хотела, без да има претенции повече към него. Впоследствие хотел Cipriani става собственост на Orient Express Hotels Ltd, които от своя страна регистрират европейска търговска марка Cipriani през 1996 година.
Въпреки че продава дела си в хотела Giuseppe Cipriani продължава да развива бизнеса си относно ресторантьорството, като създава световно известната верига ресторанти от най-висок клас CIPRIANI, включително и ресторант в Лондон наречен Cipriani London, станал любимо място на политици и известни личности във Великобритания.
Orient Express Hotels Ltd притежаваща хотел от веригата Cipriani и в Лондон завежда дело срещу наследниците на Giuseppe Cipriani и Cipriani Grosvenor Ltd. (настоящи собственици на ресторант Cipriani London) за нарушаване на права върху търговска марка и passing off.
UK High Court излезе с решение по случая, което е в полза на Orient Express Hotels Ltd.
Причините за това са следните.
Orient Express Hotels Ltd. притежава регистрирана марка на Общността Cipriani за необходимите класове, включително и за ресторантьорство.
От своя страна ресторанти Cipriani London се аргументират, че използват наименованието Cipriani на основата на собствено име Cipriani, част от фамилното име Cipriani, наследено от основателят на ресторантите Giuseppe Cipriani. Поради това те смятат, че регистрираната марка Cipriani е невалидна и трябва да се отмени.
Решаването на казуса се основава на три въпроса:

- Може ли използването на името Cipriani и Cipriani London да се счете за използване на търговското име на Cipriani Grosvenor Ltd.?
- Ако отговора на горният въпрос е отрицателен то може ли да се приеме, че използването на Cipriani London е основано на собствените имена на наследниците на Giuseppe Cipriani?
- Ако отговора на първият или вторият въпрос е положетелен то може ли да се приеме, че едно такова използване е в съответствие с добрата търговска практика?


Съдът приема че използването на името Cipriani London не меже да се основе на търговското име на Cipriani Grosvenor Ltd. поради факта, че то не е идентично с него.
Относно възможността използването да се облегне на фамилното име на наследниците то се приема за недопостимо заради факта, че Giuseppe Cipriani е дал изключителните права за използване на името CIPRIANI още през 1967 година. Поради това Orient Express Hotels Ltd. имат основание да регистрират марката и съответно да я използват.
В допълнение съдът определя, че ако иска ресторант Cipriani London да продължи дейността си, то собствениците му трябва да променят името.
Каква ирония фамилия Cipriani реално не може да използва собственото си име в търговската си дейност на територията на Великобритания.
Настоящото решение показва голямата важност на това как и кога трябва да се дават изкючителни права върху едно търговско име, съответно марка. Точната преценка на дългосрочната перспектива е основен момент в този сличай.
информация на yahoo.com

сряда, 21 януари 2009 г.

Може ли 90 да бъде марка?


OHIM съобщава новината за отмяна на регистрацията на търговска марка "90" собственост на Nike. Искането за отмяна е основано на факта, че 90 се възприема и като размер на мъжки и женски облекла.
От Nike възразяват с това че освен 90 има и други номера и обозначения, определящи размера на дрехите, като те са различни в различните части на света.
Nike заявяват че марката им е придобила значителна отличителност на пазара, като поткрепят това със следните доказателства:

- копия от множество други марки на Общността с номера, които са регистрирани;
- справка с различните обозначения за размери на облекла по света;
- писмени показания на Директора на Nike Бразилия;
- копия от публикации и реклами съобщаващи за марка "TOTAL 90" на Nike;
- резултати от Google относно марката;

Въпреки горните доказателства Cancellation Division обявява регистрацията за невалидна на основа на Article 7(1)( b) и (c) CTMR във връзка с Article 51(1)(a) CTMR.
По отношение на придобитата отличителност на марката според OHIM тя не се отнася за марка 90, а за TOTAL 90, както личи от предоставените доказателства.
информация на OHIM.

вторник, 20 януари 2009 г.

Реално използване на търговска марка според The ECJ


Наскоро излезе решение на The Court of Justice of the European Communities относно тълкуване на изискването за реално използване на една търговска марка.
Случаят касае дело между Silberquelle GmbH и Maselli-Strickmode GmbH по спор за частична отмяна на марка WELLINESS поради неизползване пред Австрийското патентно ведомство.
Maselli е предприятие осъществяващо дейност в областта на изработката и търговията с облекло. То е притежател на марка WELLINESS регистрирана на територията на Австрия за класове 16, 25, 32.
При пускането в продажба на свое облекло Maselli започва да използва марка WELLINESS за обозначаване на безалкохолна напитка, която предлага като подарък при покупка на съответното облекло.
Maselli не използва отделно тази марка за продажба на напитки.
Silberquelle, предприятие търгуващо с безалкохолни напитки иска заличаване на посочената марка поради неизползване що се отнася до клас 32.
През 2006 година отделът за заличаване към Австрийското патентно ведомство заличава марката за клас 32.
Maselli обжалват пред съответната австрийска съдебна инстанция.
Австрийският съд спира производсвото и се допитва до The Court of Justice of the European Communities относно следното:
"Трябва ли член 10, параграф 1 и член 12, параграф 1 от Директива89/104 ЕИО, да се тълкуват в смисъл, че дадена марка е предмет на реално използване, ако тя се използва за стоки, които се предоставят от притежателя на марката безплатно след сключване на договор за покупко-продажба на приобретателите на други продавани от него стоки?"

Решението на The Court of Justice of the European Communities е следното:

С оглед на това че според Директивата когато в 5 годишен срок от датата на регистрация на една марка, притежателят й не я използва във държава членка във връзка със стоките и услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването й е било преустановено за непрекъснат период от пет години, то тази марка може да бъде заличена.
Според съдът в конкретният случай рекламните материали носещи марката в никакъв случай не са разпростарявани с цел да проникнат на пазара на стоките, спадащи към същия клас.
При тези условия поставянето на марката върху тези предмети не спомага нито за създаване на пазар за тях, нито дори за отличаването им в интерес на потребителя от стоките с произход от други предприятия.
С оглед на това когато притежателят на марката я поставя на предмети, които предлага безплатно той не извършва реално използване на тази марка за класа, към който спадат тези предмети.

понеделник, 19 януари 2009 г.

Ревизия на патентното законодателство в Япония


Японският вестник Nikkei Shimbun съобщава новината за очакваните промени в японското патентно законодателство.
Патентното ведомство в страната започна в началото на тази година консултации и работа по бъдещите промени, като очакванията са те да влязат в сила през 2011 година.
Най-общо работата ще бъде насочена към:

- Преработване на определението за "изобретение" залегнало в настоящето законодателство;
- Създаване на система за промотиране на изобретенията;
-Преразглеждане на правилата за изобретения създадени в условията на трудови правоотношения;
- Намаляване на сроковете за разглеждане на патентни спорове;
- Ускоряване проучването на нови заявки;
- Правене на текстовете в законите по-лесно разбираеми;

Сегашният патентен закон в Япония е създаден през 1980 година, време през което настъпват редица промени.
Макар към момента някои обекти на интелектуалната собственост, като бизнес методите и софтуерните решения да се защитават с помоща на патентната система, тяхната закрила не е уредена ясно и точно, поради което е несигурна.
информация на Petar Zura's 271 Patent blog

петък, 16 януари 2009 г.

Търговските марки в интернет- нови възможности или нови проблеми


Изключително интересна новина от Intellectual property law blog.
През 2006 година International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) одобрява план, който може да доведе до революция в интернет маркетинга. Към момента интернет оперира с 12 родови top-level domain names (gTLDs), като .com, .net, .org и тн.
Със своя план ICANN предлага всеки заявител да може да създава свое собствено gTLDs, като например .Planet, .Chinese, .Honda и др.
Предложението е основано на факта, че в настоящето регистрацията на домейни под .com е изключително голяма, което създава пренаситеност.
ICANN предоставя срок от Октомври 24 до Декември 15, 2008 за публично обсъждане на плана.
Повечето от изказаните мнения обаче се оказват негативни, защото този план освен много предимства дава и много опасности за собствениците на търговски марки, които и към настоящият момент изпитват затруднения относно защитата им в интернет пространството.
Сега всеки който иска да регистрира домейн .com на основата на марката си трябва да направи това много бързо, тъй като е възможно някой да го изпревари и то съвсем законно. Например имаме няколко регистрирани марки в различни класове, тогава този от собствениците който регистрира първи домейн ще може да го ползва, другите трябва да регистрират домейна в някакви вариации.
От друга страна интернет, като пазар се разширява все повече и повече. Това изисква и по-голяма отличителност на участниците в него. Домейните под .com станаха прекалено много и от тази гледна точка желанието на ICANN е да се даде възможност на всеки да бъде уникален в web пазара.
До тук този план представлява добра идея за правене на бизнес. Но как той се отразява на търговските марки и тяхната защита?
Ако плана бъде приложен в практиката то тежеста на собствениците на марки ще стане още по-голяма, тъй като всяко ново заявление за gTLDs може да наруши техните права.
Това от своя страна ще наложи собствениците да осъществяват мониторинг на всяка нова заявка за домейн, подобно на следенето за търговски марки при опозиционната фаза.
Според специалисти тази насока на развитие води неминуемо до загуба на пари и време, още повече че новата практика може да наложи на притежателите на марки да закупуват превантивно родови домейни за техните марки с цел предотватяване използването им от друг.
За справка таксата за регистрация на такъв родов домейн ще бъде 185 000 долара.Интересно как ще се развият нещата от тук нататък.сряда, 14 януари 2009 г.

Bona Vacantia

Какво означава практиката наречена BONA VACANTIA?
Това е доктрина на основата на която всяка стока, предмет или някаква материална собственост в Обединеното кралство останала без собственик преминава в притежание на Короната. За нея отговаря Bona Vacantia Division към Treasury Solicitor's Department.
Какво става с обектите на интелектуална собственост останали без собственик, като например марки, домейни и дизайни на определена фирма, която е закрита и съответно те не са били продадени, а продължават да се водят в регистрите под нейно име.
В този случай законодателството във Великобритания определя, че собствеността им преминава в ръцете нае Короната.
Bona Vacantia Division има право да се разпорежда с такава собственост, като има възможност да я продава.
Конкретно при търговските марки правилата на Bona Vacantia Division определят следното:
-Дивизията има право да продава марки останали без собственик, но това не е задължително;
- Ако реши да осъществи продажба то цената на UK марка ще бъде 1000 паунда или пазарната й стойност ако тя е по-висока от определения номинал;
- Цената на марка на Общността ще бъде 2000 паунда или пазарната й стойност ако тя е по-висока от определения номинал;
-При продажба на търговска марка в цената не се включва евентуалната й репутация;
Пълният текст на правилата на Bona Vacantia Division може да откриете тук.
Тази практика във Великобритания определено е интересна, реално това представлява допълнително средство за постъпления в държавния бюджет.
информация на IPKAT

вторник, 13 януари 2009 г.

Danone Group v. Wahaha Group


Вестник China daily съобщава новината за развитието на спора между френския гигант Danone Group и китайският му партньор Wahaha Group. Двете компании имат общо дружество в Китай, което произвежда и продава продукция под марка Wahaha.
Спора се заключава в повдигнатото обвинение от страна на Danone, че Wahaha Group са започнали да продават идентична продукция със същата марка с помоща на дъщерни компании, което генерира повече приходи за тях поради известността на марката но не води до дивиденти за Danone, който претендира за контрол над марка Wahaha, поради факта, че притежава 51% от общото дружество.
Френският производител вече загуби няколко дела по този спор, като основното от тях е това в китайският град Hangzhau, от където е и Wahaha Group. Съдът заключава че китайската компания има право над марката, която се оценява на над 2 милиарда долара, което е с 160 пъти повече от стойността й по времето на партьорството с Danone.
В момента двете компании са на арбитраж в Стокхолм, Швеция, където трябва да се постигне споразумение относно контрола върху общоизвестната марка Wahaha.

Японските компании вече могат да защитават авторските си права в Китай и от Токио


Вестник Daily Yomiuri online съобщава новината за това, че японските фирми искащи да защитат авторските си права на територията на Китай, ще могат да правят това без да е необходимо да изпращат представители в Китай.
Правителството на Япония заедно с частният сектор ще открият в най-скоро време център в Токио, чиято задача ще бъде да приема регистрации на произведения на авторското право, след което да ги препраща на интитуциите в Китай.
До момента защитата на авторските права в Поднебесната империя се осъществяваше и с помоща на регистрацията на съответните произведения в The Copyright Protection Center, като процедурата отнема над един месец.
С откриването на центъра в Токио, японските компании се надяват да подпомогнат борбата си срещу нарушаването на техните авторски права в Китай, особено тези свързани с софтуер и медии. Очаква се срока на необходимата регистрация да падне до 2 седмици.
Планира се центъра в Токио да предлага и услуги по медиация свързани с решаване на авторскоправни спорове.
В бъдеще този център трябва да започне да приема и заявки за търговски марки и дизайни.

събота, 10 януари 2009 г.

Инкорпориране на интелектуалната собственост в бизнес плана


IPFrontline публикуна интересна статия на Dave Lavinsky относно начините по които интелектуалната собственост трябва да се включи при съставяне на бизнес план.
Изключително важно е при съставяне на такъв план да се фокусира върху използването на обектите на интелектуална собстевност. Бизнес плана не трябва да обсъжда IP информация в детайли, ако тя е поверителна, особено при липсата на предварително споразумение за конфиденциалност. Инвеститорите не се интересуват толкова от изобратението или ноу-хауто, колкото от печалбите които биха извлекли от него.
Бизнес плана трябва да засегне първо продуктите и услугите получени следствие интелектуалната собственост. След това трябва да се посочат изгодите, които ще се реализират от използването им, както и диференциацията им с останалите продукти на пазара.
Необходимо е фокусиране върху потребителските нужди и релевантният пазар. Бизнес плана трябва да посочва, как ползите от интелектуалната собственост ще задоволят потребителските нужди.
Описва се и пазара на който ще се реализира интелектуалната собственост под формата на продукти или услуги и неговите размери. Прецезира се и точният релевантен сектор от пазара, пазарната ниша, която интелектуалната собственост ще запълни.
Плана трябва да посочва и с какво вашата интелектуална собственост ще помогне за изпреварване на пряката конкуренция. Споменават се силните и слабите страни на интелектуалната собственост на конкуренцията и с какво вашато IP я превъзхожда.
Плана трябва да опише конкретните възможности за реализиране на интелектуалната собственост, както и да даде убедителни основания че това ще стане на основата на минал опит и постижения в съответната област.

Решение на The Court of Justice of the European Community по делото OBELIX v. MOBILIX


The Court of Justice of the European Community излезе с решение по делото OBELIX v. MOBILIX. С него отхвърля жалбата срещу регистрация на марка MOBILIX за мобилни услуги, тъй като марката не може да доведе до объркване на потребителите с по-ранната марка OBELIX, която е общоизвестна сред тях, като вероятността за асоцииране е малка.
Предисторията по делото е следната.
На 7 ноември 1997 г. Orange A/S подава в OHIM заявка за регистрация като марка на Общността на словния знак „MOBILIX“ въз основа на Регламент № 40/94. Стоките и услугите, чиято регистрация се иска, спадат към класове 9, 16, 35, 37, 38 и 42.
Фирма Les Éditions Albert René Sàrl притежател на по-ранна марка OBELIX подава жалба срещу регистрация на марка MOBILIX от OHIM.
С решение от 30 май 2002 г. отделът по споровете към OHIM отхвърля възражението и разрешава продължаване на процедурата по регистрация. След като приема, че общоизвестността на по-ранната марка не е била убедително доказана, отделът по споровете заключава, че като цяло марките не са подобни. Съществувала определена фонетична прилика, но тя се компенсирала от визуалния външен вид на марките и по-конкретно от твърде различната представа, която те създават. Освен това, по-ранната регистрация по-скоро се асоциирала с популярния анимационен герой, което от концептуална гледна точка още повече я отличава от заявената марка.
По подадената от жалбоподателя жалба, четвърти апелативен състав постановява [спорното решение]. Той частично отменя решението на отдела по споровете. Апелативният състав преди всичко уточнява, че възражението следва да се разглежда като основаващо се изключително на вероятността от объркване. По-нататък той посочва, че е възможно да се установи определена прилика между марките. Относно сравнението на стоките и услугите апелативният състав счита, че „сигнализиращите и обучаващи апарати и инструменти“ от заявката за марка на Общността и „оптичните и учебни апарати и инструменти“ от по-ранната регистрация, включени в клас 9, са подобни. Той достига до същия извод за услугите от клас 35, назовани „консултации и подпомагане в областта на търговското ръководство и организация, консултации и подпомагане в областта на търговските задачи“ към заявката за марка на Общността, и „маркетинг и реклама“ към по-ранната регистрация. Съставът заключава, че предвид степента на прилика между разглежданите знаци, от една страна, и между тези конкретни стоки и услуги, от друга страна, съществува вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители. Поради това той отхвърля заявката за марка на Общността за [тези стоки и услуги] и я допуска за останалите стоки и услуги.“
Les Éditions Albert René Sàrl обжалва пред Първоинстанционния съд на 1 октомври 2003 г., жалбоподателят иска отмяната на спорното решение.
Съдът отхвърля жалбата.
В своето решение от 18 декември 2008 година The Court of Justice of the European Community отхвърля отново жалбата на Les Éditions Albert René Sàrl за регистрацията на марка MOBILIX. Пълният текст може да откриете тук.

Trademark searching engines
Две машини за търсене на марки и съответно за търсене на техните собственици.
Това са:
- Find Owner Search

· Search Brand Names

· Search Brand Owners

· Search Categories

петък, 9 януари 2009 г.

Новите членове на IP зала на славата за 2008 годинаThe IP Hall of Fame Academy гласува новите членове на IP зала на славата. Те са:
 • Jane Ginsburg - A highly influential academic and teacher who has written some of the most important IP-related books of modern times.
 • Francis Gurry - Recently confirmed as the new Director-General of the World Intellectual Property Organisation and a key figure in the development of the WIPO Arbitration and Mediation Centre.
 • Dolores Hanna - The first female president of the International Trademark Association and a highly influential figure in the development of trademark law and practice across the world.
 • Michael Kirk - Recently retired as the Executive Director of the American Intellectual Property Association after 13 years of service. An outstanding advocate for IP both in the US and internationally.
 • Niels Reimers - A former director of Stanford University's Office of Technology Licensing who developed the "marketing model", the predominant strategy used by US academic technology transfer enterprises.
До момента членове на залата са още:
 • Talal-Abu Ghazaleh - A major IP figure in the Arab world. IP Hall of Fame inductee in 2007
 • Hisamitsu Arai - Twice Commissioner of the Japanese Patent Office. IP Hall of Fame inductee in 2007
 • Heinz Bardehle - Adviser to the German government on IP. IP Hall of Fame inductee in 2006
 • Birch Bayh - Former US Senator, co-sponsor of the pivotal Bayh-Dole Act 1980. IP Hall of Fame inductee in 2006
 • Allen Baum - Past President of LES USA and Canada
 • Bruce Berman - Author and IP consultant based in New York
 • Joe Beyers - Head of IP Licensing at Hewlett Packard
 • Dennis Crouch - Owner and host of PatentlyO blog
 • Jerome Chauvin - Director of the Legal Affairs Department at Business Europe
 • Peter Chrocziel - Past President of LES International and a partner with Freshfields in Germany
 • Todd Dickinson - Former Director of the USPTO, current Executive Director of the American Intellectual Property Law Association
 • Tim Frain - Director of IP and Regulatory Affairs, Nokia
 • Melvin Garner - Past President of the AIPLA and a partner of Darby & Darby in New York
 • Jerome Gilson - Author of Gilson on Trademarks. IP Hall of Fame inductee in 2007
 • Anne Gundelfinger - Former President of the INTA and Vice President & Associate General Counsel, Intel Corporation
 • Ian Harvey - Chairman, Intellectual Property Institute, London
 • Bo Heiden - Deputy Director, Center for Intellectual Property Studies (CIP), Chalmers University of Technology, Gothenburg
 • Karen Hersey - Former President of the Association of University Technology Managers (AUTM)
 • Robin Jacob - The senior patent judge in the UK. IP Hall of Fame inductee in 2006
 • Steven James - Former president of the UK's Institute of Trade Mark Attorneys
 • Karl Jorda - Professor of Intellectual Property Law at Franklin Pierce Law Center. IP Hall of Fame inductee in 2007
 • Malte Koellner - Adviser on IP to the European Venture Capital Association
 • Hugh Laddie - Former IP judge in the UK. IP Hall of Fame inductee in 2007
 • Klaus-Dieter Langfinger - Head of Patents, Trademarks and Licences at BASF. IP Hall of Fame inductee in 2006
 • Bruce Lehman - Chair of the International Intellectual Property Institute. IP Hall of Fame inductee in 2006
 • James Malackowski - President and CEO, Ocean Tomo IP merchant banc
 • Damon Matteo - Vice President, Palo Alto Research Centre (PARC)
 • Dan McCurdy - Chairman of PatentFreedom LLC and former head of IP at Lucent
 • Ciaran McGinley - Controller, European Patent Office
 • Chris Mercer - President of the European Patent Institute
 • Gerald Mossinghoff - Former USPTO Commissioner and partner at Oblon Spivak. IP Hall of Fame inductee in 2007
 • Alexander von Mühlendahl - Former Vice President of the Community Trademark Office. IP Hall of Fame inductee in 2006
 • Ron Myrick - Partner with Finnegan Henderson, Vice President of the AIPPI and a former President of the AIPLA
 • Pauline Newman - Judge at the US Court of Appeals for the Federal Circuit. IP Hall of Fame inductee in 2007
 • Shinjiro Ono - Former deputy Commissioner of Japanese Patent Office
 • Ruud Peters - Head of IP at Phillips
 • Marshall Phelps - Vice President of IP at Microsoft. IP Hall of Fame inductee in 2006
 • Jeremy Phillips - Professor of IP at London University, co-host of IP Kat blog
 • Kevin Rivette - Author of Rembrandts in the Attic, chair of the US government's Patent Policy Advisory Committee. IP Hall of Fame inductee in 2007
 • Peter Siemsen - Vice Chairman of ICC Commission on IP (Brazil)
 • James Sobieraj - Past President of LES USA and Canada and a partner with Brinks Hofer in Chicago
 • Joseph Straus - Professor of IP law, Director of the Max Planck Institute and Chairman of the Munich IP Law Centre. IP Hall of Fame inductee in 2007
 • David Tatham - Former Head of Trademarks for ICI
В IP залата могат да влизат лица със съществен принос в областта на интелектуалната собственост по света.
информация на IP Hall of Fame

четвъртък, 8 януари 2009 г.

Известните марки извън САЩ са защитими на територията на Ню Йорк дори без регистрацияИнтересно решение на The New York State Court of Appeals относно защитата на известни марки, нямащи регистрация или използване на територията на САЩ и Ню Йорк.
Случаят касае дело заведено пред Federal court in New York от собстненици на ресторант BUKHARA в Ню Делхи, Индия. Индииците претендират че без тяхно разрешение за използване на марката BUKHARA е отворен ресторант със същото наименование в Ню Йорк.
Индийската фирма няма регистрирана марка на територията на САЩ, поради което Federal court in New York решава, че няма нарушаване на права върху търговска марка.
Индииците контрират като се основават на така наречената "famous marks doctrine", която определя закрилата на известни марки на територията на САЩ дори ако те нямат регистрация и не са използвани на територията на страната. Съдът обаче заявява, че федералното право в Ню Йорк не признава тази доктрина, въпреки това съдът се допитва за становище от The New York State Court of Appeals дали тази доктрина е приложима и в законодателството на Ню Йорк.
The New York State Court of Appeals заключава, че действително "famous marks doctrine"не е приложима към федерелното право на град Ню Йорк. Въпреки това известните марки могат да се ползват от защита дори и без регистрация и използване на територията на града, но при наличие на използване на чужда територия. Това се постига благодарение на законодателството за нелоялна конкуренция. Съдът смята, че при някой видове бизнес (услуги с висока мобилност на клиенти) репутацията може да надхвърли границите на една държава. При това положение ако даден безнес има репутация на територията на Ню Йорк от която могат да се получат предимства, то тя е защитима срещу нелоялно търговско използване. Това е така независимо дали бизнеса е местен или чуждестранен. За да се облегне на тази защита всеки ищец трябва да докаже че ответната страна е присвоила съответната марка и на тази основа да докаже че потребителите в Ню Йорк асоциират присвоената марка с марката, която ищеца притежава.
Това решение на The New York State Court of Appeals е важно от гледна точка на създаването на прецедент, с което се отваря вратичка за защита на известни марки извън територията на САЩ, и на нейна територия при липса на действително използване или регистрация.
информация на intellectualpropertylawblog.com

понеделник, 5 януари 2009 г.

Оценете IP портфолиото си за 2009


Интересна публикация на Jim Singer за Business law относно правилната преценка на IP портфолиото на всяка компания, която желае да устои на финансовата криза през настоящата година.
Оценяването на IP портфейла е изключително важно защото всеки долар похарчен за интелектуална собственост добавя стойност в дългосрочен аспект за всеки бизнес.
Стратегията за преценяване на IP портфолиото се основава на следните моменти:

- "Отглеждането" на патенти е най-ценно- Какво правите ако притежавате патенти или заявки за такива за успешен продукт или услуга? Насочете вниманието си върху тях през 2009 година. Разширете закрилата си за повече страни в които смятате, че може да експлоатирате своите патенти. Внимавайте за нарушители.
- Премахнете губещите- Ако притежавате патенти или заявки за такива, които са за продукти смятани за неуспешни, зарежете ги. Те имат малка стойност за компанията ви, съответно не си заслужава да се правят разходи по тяхната поддръжка или регистрация, след като приходите са недостатъчни.
- Защитете репутацията на марката си- прегледайте взаймоотношенията си с доставчици, контрагенти и др., които при негативно развитие биха влошили имиджа на марките ви. Не малко компании фалираха или бяха на ръба именно поради влошени отношения, които рефлектират на пазара и влошоват имиджа на съответните марки. Поддържането на добри взаймоотношения е изключително важно.
- Преглеждане на договори за поверителност- прегледайте договорите за поверителност подписани със служители и контрагенти. Преценете дали те се спазват и дали няма изтичане на информация. Това може да се окаже решаващо за оцеляването на всеки един бизнес.
- Обучение на служители- обучете служителите си относно опазването на интелектуалната собственост на компанията ви. Ако те не са информирани какво могат и трябва да направят, може да претърпите сериозни загуби поради незнание.

Компаниите които обърнат подобавощо внимание на своята интелектуална собственост могат да оцелеят през кризата, дори и да излязат по-силни в края на годината.
информация на IPSpotlight