сряда, 8 октомври 2008 г.

Датски сайт за продажба на интелектуална собственост

Датското Патентно ведомство създаде сайт за покупко-продажба на обекти на интелектуална собственост, където собственици на такива обекти могат да търгуват с тях.
За сега в сайта се предлагат само патенти за изобретения и полезни модели.
В интернет страницата са предоствени и формуляри на спозарумения за покупко-продажба и лицензиране на интелектуална собственост.
Повече информация може да откриете на адреса на сайта:
http://www.ip-marketplace.org/
информация на Class46