петък, 24 октомври 2008 г.

Швейцария подобрява защитата на швейцарскотоФедералният съвет на Швейцария упълномощи Федералния департамент по правосъдие да започне консултации за промяна на законодателството в страната по отношение комерсиалното използването на определенията "Made in Switzerland", швейцарският кръст и тн.
В момента използването на швейцарският кръст може да се прави ако стоките или услугите са швейцарски. В законодателствато обаче има редица изключение, като тази че той може да се използва и от компании осъществяващи поне 60% от производството си в страната.
Целта на бъдещите промени е да се оптимизира и подобри защитата на швейцарските традиции и качество гарантирани от съответните знаци.
Катализатор за бъдещите изменения са редицата фалшиви стоки произвеждани по света, върху които се поставят отличителните швейцарски знаци и които вредят на имиджа на страната.
информация на Federal Institute of Intellectual Property