понеделник, 29 юни 2009 г.

Влизане в Швейцария с фалшиви стоки- ВНИМАНИЕ ( Entry into Switzerland with counterfeit goods, CAUTION)

Class 46 напомня едно важно предупреждение при влизане в Швейцария с продукти, които са фалшификати на оригинални такива.
От 1 юли 2008 година влизането в Швейцария със стоки фалшификати е забранено включително и в случаите, когато тези стоки не се внасят с търговска цел, а са само за лично ползване. Тоест ако влизате в страната с фалшив часовник много е вероятно той да бъде конфискуван още на границата. Това се отнася и за стоки които минават само транзитно през Швейцария.
Тези действия от страна на швейцарските власти са насочени към ограничаване на фалшификатите на местни стоки, които влизат в страната, като подбиват цената и уронват имиджа на оригиналните швейцарски продукти.

English version

Class 46 resembles an important warning when entering Switzerland with products that are counterfeits of the original ones.
From July 1, 2008 entry into Switzerland with the counterfeit goods was prohibited even in cases where such goods are not imported for commercial purposes, but only for personal use. For example, if you enter into Switzerland with a spurious clock is likely to be sequestered at the border. This applies also to goods which would only transit through Switzerland.
These actions by the Swiss authorities are aimed at limiting local counterfeit goods entering the country and undercut the price and derogatory image of the original Swiss products.