събота, 13 юни 2009 г.

Защита на търговските марки във Facebook ( Protection of trademarks on Facebook)

Facebook обяви официално стартирането на новата си инициатива с която всеки потребител в мрежата ще може да си избере username за Fecebook профилът си. Тези usernames ще заменят досегашните цифрови кодове, които се появяват в URL.
Потребителите ще могат да избират имената си първи по време първи по право.
Ако някой притежава регистрирана търговска марка и не желае тя да бъде използвана, като username от друг, трябва да подаде сигнал тук, който ще сигнализира на Facebook, че тази марка не може да бъде използвана за име на потребител в мрежата.

English version

Facebook announced the official launch of its new initiative in which each user on the network will be able to choose your username for your Fecebook account. These usernames will replace existing numerical codes, which appear in the URL.
Users will be able to choose their names as a rule "first-come first-served".
If someone has a registered trademark and does not want it to be used as a username from another, must submit a report here that signaling Facebook, that mark may not be used for a user name online.