четвъртък, 7 януари 2010 г.

Съдят Microsoft заради Bing - A lawsuit against Microsoft because of Bing


Малката компания за дизайн от САЩ Bing! Information Design заведе дело срещу софтуерният гигант Microsoft.
Тя обвинява Microsoft, че използва името BING за своята търсеща машина, като това води до объркване сред потребителите относно произхода на предлаганите услуги.
Фирмата за дизайн използва BING за представяне на своите услуги от 2000-та година.
Bing! Information Design искат Microsoft да заплатят за създаването на разяснителна реклама, която да предотврати объркване след потребителите относно името BING.
Въпреки че използва Bing от близо 10 години, фирмата за дизайн подава заявка за марка през месец Май, два дни преди официалното стартиране на търсещата машина BING.
От своя страна Microsoft подават заявка за същата марка през месец Март.
информация itpro.co.uk

English version

The small design company in the USA Bing! Information Design filed suit against software giant Microsoft.
It accuses Microsoft, that uses the name BING for its search engine, causing confusion among consumers about the origin of services.
The company uses
BING for its services by the year 2000.
Bing! Information Design want from Microsoft to pay for the creation of awareness advertising to avoid consumer confusion.
Although
the name was used nearly 10 years the company filed an application for design mark in May, two days before the official start of the search engine BING.
For its part, Microsoft submitted an application for the same mark in March.
information itpro.co.uk