вторник, 26 януари 2010 г.

OHIM observes more applications for trademarks in 2009 - OHIM отбеляза повече заявени търговски марки през 2009

OHIM публикува статистика касаеща заявените търговски марки и дизайни през 2009 година.
Въпреки че в началото на годината беше отбелязан спад в заявяването на нови марки в сравнение с минали години то в края на годината беше отбелязан сериозен ръст, който компенсира спадат. През 2009 година са били заявени 88 200 марки, докато през 2008 година те се били 88 000.При заявяването на дизайни въпреки ръстат в края на годината, има 5% намаление в сравнение с 2008 година.


Според статистиката 72% от подадените заявки за марки са от държави членки на Европейския съюз. Най-много заявки за европейски марки има от Германия.Общата оценка на ситуацията показва, че европейските марки и дизайни се превръщат в все по предпочитано средство за закрила.

English version

OHIM publishes statistics concerning the claimed trade marks and designs in 2009.
Although in the beginning of the year has been decreasing in the filing of new marks in comparison to previous years, at the end of this year was marked serious growth, which offset the decline. In 2009 were applied for 88 200 marks, while in 2008 they were 88 000.

Applications for designs, however, decreased by 5% compared to 2008.

According to statistics, 72 percent of requests for trademarks are from Member States of the European Union. Most applications for European brands was from Germany.
The overall assessment of the situation shows that European brands and designs are increasingly becoming a preferred means of protection.