понеделник, 5 юли 2010 г.

The change in fees for designation of Bulgaria - Промяна на таксите за посочване на България


WIPO съобщава за промяна на индивидуалните такси, които се заплащат при посочване на България в заявки за международни марки.
Според информацията новите такси са:

- при заявка до три класа стоки и услуги- 477 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас над третият- 43 швейцарски франка;

При сертификатни и колективни марки:

- при заявка до три класа стоки и услуги- 839 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас над третият- 87 швейцарски франка;

В случаите на подновяване на международни марки с посочена страна България:

- при подновяване на марката до три класа стоки и услуги- 217 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас над третият- 43 швейцарски франка;

При сертификатни и колективни марки:

- при подновяване на марката до три класа стоки и услуги- 434 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас над третият- 87 швейцарски франка;

English version

WIPO reported the news to change the individual fee payable for an indication of Bulgaria in international applications for marks.
Reportedly the new fees are:

- An application to three classes of goods and services-477 Swiss francs;
- For each additional class over the third-43 Swiss francs;

For certification and collective marks:

- An application to three classes of goods and services-839 Swiss francs;
- For each additional class over the third-87 Swiss francs;

In the case of renewal of international marks, indicating Bulgaria:

- The renewal of a mark up to three classes of goods and services-217 Swiss francs;
- For each additional class over the third-43 Swiss francs;

For certification and collective marks:

- The renewal of a mark up to three classes of goods and services-434 Swiss francs;
- For each class over the third-87 Swiss francs;