четвъртък, 8 юли 2010 г.

Google won the case for $ 1 billion - Google спечели дело за 1 милиард долара

Viacom загуби съдебното си дело срещу Google, с което искаше обезщетение в размер на 1 ,65милиарда долара за разпространявани произведения в YouTube, който е собственост на Google.
The U.S. District Court for the Southern District of New York излезе с решение според което Google не са нарушили разпоредбите на Digital Millennium Copyright Act (DMCA) за разпространение на произведения в интернет.
YouTube са премахвали от съдържанието си всяко произведение качено в сайта от потребител, след като са получили искане за това от притежателите на авторски и сродни права. Това отговаря на разпоредбите на DMCA и не нарушава закона.
Предстой обжалване на решението.
Според запознати ако това решение бъде потвърдено и от Върховният съд, то ще стане определящо за авторскоправната система на САЩ в частта й касаеща интернет средата.
информация на Computerworld.

English version

Viacom lost its court case against Google by which wanted compensation of 1, 65 billion dollars for works distributed by YouTube, which is owned by Google.
The U.S. District Court for the Southern District of New York issued a decision according to which Google has not violated the provisions of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) for the dissemination of works on the Internet.
YouTube are removed from its content each work uploaded to the site by a user after receiving requests from the holders of copyright and related rights. This complies with the provisions of the DMCA and does not violate the law.
This decision will be appealed.
According to many people if that decision is confirmed by the Supreme Court it will be decisive for the U.S. copyright system in its part concerning the online environment.
information to Computerworld.