петък, 23 юли 2010 г.

Size matters - logo price - Съотношение размер-лукc


Университета на Чикаго публикува интересно изследване касаещо търговските марки.
Това изследване се опитва да определи отношението между размера на логата на търговските марки и това за колко скъпи продукти се отнасят те.
Според изводите от проучването съотношението е следното- колкото по-малко е логото на една марка за толкова по-скъп продукт се отнася то.
При изследване на конкретни марки Gucci, Louis Vuitton и Mercedes се оказва, че:
- всеки допълнителен сантиметър към логото на Gucci за продукта чанта намалява цената на чантата с 99 евро.
- при Louis Vuitton с увеличаването на логото на марката продукта намалява цената си с 21 евро.
- при Mercedes логото на А клас е 13 сантиметра, докато на по-скъпият автомобил Е клас кабриолет, логота е 5,5 сантиметра. Тоест всеки допълнителен сантиметър на логото намалява цената с 4061 евро.
информация Marquess Class 46.

English version

The University of Chicago published an interesting study concerning trademarks.
This study attempts to determine the relationship between the size of the logos of brands and price of products covered by this logos.
According to the findings of the study the ratio is - the less is the logo of a brand the more expensive product it relates.
In examining the particular brand Gucci, Louis Vuitton and Mercedes it appears that:
- Each additional centimetre of the Gucci logo tagged on a bag will reduce its price tag by 99 euros
- About Louis Vuitton, with increasing brand logo product decreases its price to 21 euros.
- Mercedes logo in the A class is 13 cm while a more expensive car class E cabriolet, the logo is 5.5 cm. Each additional centimeter of the logo leads to cost reductions by 4061 euros.
information Marquess Class 46.