четвъртък, 26 август 2010 г.

Oracle sued Google because of Android - Oracle съди Google заради Android

Технологичните войни продължават с пълна сила. Много често те използват средствата предоставяни от правата на интелектуална собственост. Това е така и в новината за поредното съдебно дело този път между Oracle и Google.
Oracle заведе съдебно дело срещу Google за нарушаване на софтуерни патенти относно използвана Java technology в операционната система Android притежание на Google, която се използва в множество мобилни телефони.
Oracle притежава тази технология след като закупи Sun Microsystems тази година.
В момента операционната система Android превзе пазара в Америка и стана номер едно изпреварвайки всичките си конкуренти.
Ако Google загуби делото това може да създаде сериозни затруднения и на други компании, като HTC, които използват системата Android за своите мобилни телефони.
От Google заявиха, че ще се борят до последно още повече, че Java се счита са свободен софтуер, който може да се използва от всеки.


English version

Technology wars continue in full force. Very often they use the resources offered by intellectual property rights. Another lawsuit this time is between Oracle and Google.
Oracle filed a lawsuit against Google for infringement of software patents on Java technology used in the Android operating system owned by Google which is used in many mobile phones.
Oracle has this technology after buying Sun Microsystems this year.
Currently the Android operating system is number one on the U.S. market ahead of all competitors.
If Google loses the case it could create serious difficulties and other companies such as HTC which use the system Android for their mobile phones.
From Google said it would fight seriously even more that Java is considered free software that can be used by everyone.