вторник, 10 август 2010 г.

TATA sue Greenpeace India - TATA съди Greenpeace в Индия


Индийският автомобилен гигант ТАТА заведе съдебно дело срещу Greenpeace Индия за клевета и нарушаване на права върху търговска марка.
Greenpeace води 7 годишна война срещу ТАТА заради намерението на компанията да построй пристанище в град Bhadrak, щата Orissa. Според Greenpeace това ще застраши местообитанието на местните водни костенурки.
Поради това Greenpeace създава видео игра наречена Turtle Vs. Tata. Целта на играта е да спасиш костенурката.
Според ТАТА Greenpeace използват непозволено регистрираната марка ТАТА за име на тази игра, което вреди на репутацията на компанията.
Предстой развитие на съдебното дело.

English version

The Indian car giant Tata filed a lawsuit against Greenpeace India for defamation and violation of trademark rights.
Greenpeace leads 7-year war against Tata for the company's intention to build a port in Bhadrak
city, the state of Orissa. According to Greenpeace that will threaten the habitat of local aquatic turtles.
Therefore Greenpeace creates video game called Turtle Vs. Tata. The game objective is to save the turtle.
According to Tata Greenpeace unauthorized use a registered trade mark for the name of this game which damages the reputation of the company.