петък, 8 януари 2016 г.

Туркменистан се присъедини към Хагската спогодба

WIPO съобщава за присъединяването на Туркменистан към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. Спогодбата влиза в сила за страната считано от 16.03.2016.
Повече информация тук.