вторник, 29 юли 2008 г.

Завърши най-големият IP спор в областта на мобилните телекомуникации

Изненадващо за мнозина завърши най-големият спор за права на интелектуална собственост в областта на мобилните телекомуникации. Случая засяга спор между Nokia и Qualcomm за патентни на технологии за мобилни телефони. Nokia е най-големият производител на GSM-ми в света, а Qualcomm от своя страна е най-големият производител на чипове за такива телефони. Спора засяга взаймни обвинения за нарушения на патенти между двете компании продължили през годините. Всичко подсказваше, че случаят ще завърши със съдебно дело за милиони долари но в последният момент компаниите постигнаха извънсъдебно споразумение, преценявайки че то би им струвало по-малко.
Споразумението дава право на Nokia да използва патенти притежание на Qualcomm за срок от 15 години срещу което финландската компания ще заплати първоначално възнаграждение и последващи ежегодни роялти.
От своя страна Nokia се съгласява да не предевява свой патентни права директно срещу Qualcomm, като по този начин позволява на американската компания да използва нейни технологични постижения.
Двете компании се съгласяват да не си пречат в бъдеще на глобалния пазар за мобилни телефони.
След постигане на това неочаквано споразумение акциите на Qualcomm скочиха с 16,82%.
При провал на подобна сделка gsm индустрията беше заплашена от изоставане в своето технологично развитие.
Според запознати Qualcomm ще получи за тази година около 1 милиард долара роялти от това споразумение, а през следващата година тази сума ще достигне до 2,5 милиарда.
информация на BusinessWeek.