понеделник, 21 юли 2008 г.

Столът Panton е търговска марка

Февруари тази година Швейцарският Федерален Административен съд излезе с решение по делото B-6050/2007, което засяга искане за регистрация на формата на стол Panton, като търговска марка. Дизайна на този стол е разработен още през 1967 от датският дизайнер Verner Panton. Патентното ведомство на Швейцария първоначално отказва да регистрира формата на стола за търговска марка но Административният съд излезе с противоположно решение. Съдът счита, че формата на стола се различава от обичайно очакваната форма за стол от потребителите поради, което е отличителна. Освен това в случая не може да се каже, че формата произтича от функцията на стола, като такъв.
информация на Class 46.