петък, 8 август 2008 г.

Могат ли готварските рецепти да бъдат защитени от авторското право или чрез патенти?


Gene Quinn публикува в IPWatchdog интересна статия относно авторското право, патентите и отнасянето им до рецепти.
Въпроса за това дали една рецепта за приготвяне на ястие може да се защити от авторското право на пръв поглед е излишен. Отговорът е ясен, не.
Но ако рецептата е изложена в художествена форма, тоест имаме освен техническо излагане стъпка по стъпка на процеса на приготвяне на храната, и художествено описание на този процес, то тогава е налице възможност за намеса на авторското право.
Преценката на това дали може или не една рецепта да се защити, като авторско произведение се осъществява от съдилищата в САЩ чрез така нареченият тест "Съществено литературно изразяване".
Един обикновен пример за това е когато вземем една публикувана рецепта. Ако нейното изложение е чисто схематичто ( прибавете пипер, сол, печете на....) то авторско право нямаме. Това е така защото и други хора трябва да имат възможността да излагат по този начин рецептите си, тъй като начините за изразяването им не са много, а нямаме и художествено усилие от страна на автора.
Но ако се добави художествен елемен който да отличи тази обекновена схематичност на излагането на рецептите, авторското право се намесва.
Относно това дали рецептата може да се защити, като патент за метод то първоналачният отговор е да.
Разбира се трябва да бъдат изпълнени условията за регистрация. Тук именно е повратният момент. Дали една обикновена рецепта може да изпълни изискването за новост. В повечето случай това е невъзможно.
Освен това защитата на рецепта чрез патент би имала ограничен обхват. Разбира се има и плюсове от подобен патент. Това най-вече се отнася при използавнето на рецептата за целите на рекламата. Тогава съответният патентопритежател може да каже, че съответният продукт е по патентована рецепта. Този момент сам по себе си влияе на обикновените хора, които смятат, че наличието на патент е един вид гаранция за качество.