сряда, 3 септември 2008 г.

Семинар „Стратегическо използване на търговските марки за икономическо и социално развитие”

На 15 и 16 септември ще се проведе регионален семинар „Стратегическо използване на търговските марки за икономическо и социално развитие”- съвместна инициатива на Патентното ведомство и СОИС с подкрепата на УНСС.
В програмата на семинара са включени следните лекции:

- „Значението на търговските марки за икономическо развитие и растеж "
- "Обхват и предимства на Мадридския протокол: Статус на развитие и услуги, предоставяни от Международното бюро"
- "Процедура по международна регистрация съгласно Мадридския протокол и ролята на Международното бюро"
- " Търговските марки- ключов фактор зауспешни бизнес стратегии и тяхната икономическа стойност"
- "Паралел между различните системи затърговски марки (национална, международна и марка на Общността"
- "Връзката между националната система на регистрация и Марката на Общността и сътрудничеството между националните ведомства и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM)
- " Връзката между националната, международната системи и Марката на
Общността: Старшинство; Избор при трансформация на Марката на Общността и трансформация при международната регистрация на марки"
- " Развитие на практиката на Комисията по жалбите и Съда на Европейските Общност"

Повече информация и бланка за записване може да откриете тук.