петък, 14 август 2009 г.

Колумбия на път да се присъедини към Мадридският протокол ( Colombia on track to join the Madrid Protocol)


IP Tango съобщава новината, че през юни тази година the Second Commission на колумбийският Сенат е одобрил проектозакон за присъединяването на Колумбия към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. Предстой обсъждането му в парламента преди да бъде приет.
Към момента от 78 страни членки на Мадридският протокол няма нито една държава от Латинска Америка.

English version

IP Tango reported the news that in June this year, the Second Commission of the Colombian Senate has approved a draft law on the Accession of Colombia to the Madrid Protocol for international registration of trademarks. Follow the debates in Parliament before it is adopted.
At present 78 member countries of the Madrid Protocol, there is no one country from Latin America.