сряда, 19 август 2009 г.

Сърбия се присъедини към международни IP споразумения ( Serbia joined the international IP agreements)WIPO обяви новината за присъединяването на Република Сърбия към две международни споразумения.
На първо място Сърбия се присъединява към Международното споразумение от Виена за международната класификация на образни елементи на марки. Споразумението влиза в сила за страната от 15 октомври 2009 година.
Освен това Сърбия се присъединява и към Споразумението от Страсбург за международна класификация на патенти. Споразумението влиза в сила за страната от 15 юли 2010 година.
информация на WIPO.

English version


WIPO announced the news on the accession of the Republic of Serbia to two international agreements.
Firstly, Serbia joined the Vienna Agreement on the International Classification of figurative elements of marks. The agreement enters into force for the country from October 15, 2009.
Furthermore, Serbia has subscribed to the Strasbourg Agreement on International Classification of patents. The agreement enters into force for the country from July 15, 2010.
information WIPO.