петък, 29 януари 2010 г.

A Czech cheese protected as designations of origin in Europe - Чешко сирене защитено, като найменование за произход в Европа


Европейската комисия публикува решението си за регистрация на чешкото сирене Jihočeská Niva, като наименование за произход в Европа.
Това стана въпреки дългогодишният спор между Чехия и Словакия относно този вид синьо сирене.
Решението на Европейската комисия може да откриете тук.

Englisg version

The European Commission published its decision on registration of Czech cheese Jihočeská Niva, as an designations of origin in Europe.
This happened despite the long dispute between the
Czech Republic and Slovakia for this type of blue cheese.
The decision of the European Commission can be found here.