понеделник, 11 януари 2010 г.

Starbucks and the Aztecs (Starbucks и ацтеките)


IP Tango съобщава новината за проблеми на Starbucks в Мексико.
Мексиканското правителство е предупредило компанията, че тя потенциално нарушава интелектуална собственост притежание на Мексико.
Казусът касае факта, че Starbucks използват върху свой чаши и опаковки изображения взети от календара на Ацтеките и Teotihuacan.
Според изявление на компанията, тя е съгласна да уреди въпроса по благоприятен за страните начин, като заплати необходимата цена за да използва тези изображения. Освен това Starbucks ще изтеглят от магазините си въпросните чаши и опаковки до решаване на проблема.

English version

IP Tango reports about problems of Starbucks in Mexico.
Mexican government has warned the company that it potentially violates intellectual property rights owned by Mexico.
The case concerns the fact that Starbucks used on their own cups and packaging images taken from the Aztec calendar and Teotihuacan.
According to a statement of the company, she agrees to settle the matter favorable to both sides, and pay the necessary price to use these images. Furthermore, Starbucks will withdraw from its stores these cups and containers at the time resolve the problem.