понеделник, 1 февруари 2010 г.

Apple with problems in protecting the trademark IPad - Apple с проблеми при защитата на марката си IPad


Технологичният гигант Apple наскоро представи новият си продукт iPad, нещо средно между iPhone и малък лаптоп. Това не е изненада за никой още повече като се има предвид предишните успешни продукти iPod и iPhone.
Проблеми за Apple има обаче по отношение на регистрацията на марката iPad.
Оказва се че друг гигант Fujitsu притежава регистрирана търговска марка iPads в САЩ от 2003 година с доказано използване на марката от 2002 година.
Швейцарската фирма STMicroelectronics притежава регистрирана европейска марка IPad за сходни стоки.
Освен това в някои държави, като Ирландия имало възможност за объркване, тъй като изговарянето на iPad и iPod било много близко.
Интересно е как от Apple ще успеят да се преборят за марката си, продуктите под която вече бяха лансирани на пазара.
се съгласиха Според мнозина Apple никога не се отказват от борбата за своите марки. Пример за това е когато беше лансирана марката iPhone. Тогава от CISCO имаха претенции, че тя нарушава права върху тяхна марка, която използват. След продължителни преговори обаче от CISCO дават разрешение на Apple да използва iPhone .

English version

The technology giant Apple recently introduced new product iPad, somewhere between the iPhone and a small laptop. This is no surprise to anyone, especially considering previous successful products as iPod and iPhone.
Apple has problems, however, with regard to registration of the mark iPad.
It turned out that another giant Fujitsu has registered trademark
iPads in the United States since 2003 with the proven use of the mark since 2002.
The Swiss firm STMicroelectronics has registered european mark
IPad for similar goods.
Moreover, in some countries, like Ireland has an opportunity for confusion in the pronunciation of the word, as iPad iPod and were very close words.
It is interesting how the Apple will be able to fight for the brand under which products have already been launched on the market.
According to many people, Apple never give up fighting for their trademarks. An example is when the brand
iPhone was launched . Then from CISCO had claimed that it violates their rights to the trademark they used. After lengthy negotiations, however, by CISCO agreed Apple to use the iPhone.