сряда, 17 февруари 2010 г.

Google may launch a super fast Internet - Google може да пусне супер бърз интернет


Google оповестиха плановете си да станат интернет доставчик, като предоставят изключително бърз интернет чрез нова мрежа от оптични фибри. По този начин скоростта на интернет ще се увеличи над 100 пъти, като очакванията са тя да бъде 1 гигабайт в секунда.
Новата мрежа ще бъде изпитана в около 500 000 домакинства в САЩ.
Това развитие на технологиите обаче е интересно и от гледна точка на авторското право.
Подобен бърз интернет ще означава, че свалянето на произведения с високо качество ще става за секунди. От друга страна към момента множество държави по света считат, че интернет доставчиците не са отговорни за нарушаване на авторски права.
Старта на тази технология ще бъде доста интересно още повече, като се има предвид, че основните притежатели на авторски и сродни права наблюдават процеса изкъсо.
информация на the1709blog.blogspot.com

English version

Google announced its plans to become an internet service provider, providing fast internet through a new network of optical fiber. Thus the speed of the Internet will increase over 100 times, it is expected to be 1 gigabyte per second.
The new network will be tested in about 500 000 households in the United States.
This technological development, however, is interesting in terms of copyright.
Such a fast Internet will mean that the
download of high-quality works will be done in seconds. Many countries around the world on the other hand believe that ISPs are not liable for copyright infringement.
The launch of this technology will be much more interesting, given that the main holders of copyrights and related rights are tightly monitored process.
information the1709blog.blogspot.com