вторник, 23 февруари 2010 г.

LG с проблеми относно марката си в Бразилия - LG Group meeting a problem concerning it's trademark in Brazil


The 35th Federal Court излезе с решение относно делото между бразилската компания LGInformática Ltd и световният производител LG.
Според съдът LG Informática Ltd използва името LG по търговски начин по-рано от регистрираните в Бразилия марки LG притежание на LG Electronics Group. Поради това съдът счита, че тези марки трябва да бъдат заличени в частта им за компютри и компютърно оборудване в клас 9. Освен това 5-те заявки за марка LG трябва да бъдат отхвърлени от Патентното ведомство на страната по отношение на тези стоки. За останалите класове съдът допуска регистрацията на марките.
Най-вероятно това решение ще бъде обжалвано тъй като то засяга сериозно интересите на LGElectronics Group за стоки, като компютри и компютърно оборудване, където компанията е много силна.
информация IP Tango.

English version

The 35th Federal Court issued a decision on the case between the Brazilian company LG Informática Ltd and a global manufacturer LG.
According to court LG Informática Ltd use the name commercially earlier than registered marks owned by LG Electronics Group
in Brazil. Therefore, the court considers that these marks should be cancelled in their part of computers and computer equipment in class 9. Moreover, 5 new LG's applications for trade mark should be rejected by the Patent Office in the country in respect of those goods. For other classes, the court allowed the registration of marks.
Most likely, this decision will be appealed because it is seriously affecting the interests of LG Electronics Group for goods such as computers and computer equipment, where the company is very strong.
Information IP Tango.