четвъртък, 11 февруари 2010 г.

RIM wins case against Motorola - RIM спечели дело срещу Motorola


Канадският производител на BlackBerry, RIM спечели дело срещу Motorola пред England and Wales High Court.
Motorola повдига обвинение срещу RIM за нарушаване на нейн европейски патент. Според съдът обаче RIM не са използвали технологията, така че да нарушат патента на Motorola. Освен това съдът счита въпросният патент за невалиден поради липса на един от основните критерий за защита, а именно новост.
информация на EPLawPatentblog.

English version

The Canadian maker of BlackBerry, RIM won a case against Motorola over England and Wales High Court.
Motorola raises charges against RIM for infringement of its European Patent. According to the court, however, RIM did not use the technology so as to infringe the patent of Motorola. Moreover, the court considered the said patent invalid for lack of a major criterion for protection, namely novelty.
information EPLawPatentblog.