сряда, 3 февруари 2010 г.

The technological wars continue - Motorola v. RIM - Технологичните войни продължават- Motorola срещу RIM


Технологичните войни вече не са изненада за никой. Наскоро стана ясно, че Motorola е завела дело срещу производителите на BlackBerry- RIM пред the International Trade Commission част от the Commerce Department в САЩ.
заявява, че компанията не е имала друг избор освен да заведе това дело, тъй като нейната Според Motorola канадската компания RIM нарушава нейни патенти за Wi-Fi достъп. Jonathan Meyer- старши вице президент относно интелектуалната собственост в Motorolaинтелектуална собственост е от решаващо значение за бизнес развитието й.

English version

The technology wars are not surprising to anyone. Recently it became clear that Motorola has sued the BlackBerry manufacturers -RIM before the International Trade Commission part of the Commerce Department in the United States.
According to Motorola, Canadian company RIM infringed its patents for Wi-Fi access. Jonathan Meyer-senior vice president of intellectual property at Motorola said that the company had no choice but to take this case as its intellectual property rights is crucial to her business development