петък, 19 февруари 2010 г.

WIPO arbitration took decisions concerning domain names- Решения на Арбитража на WIPO взе решения касаещи спорни домейни


Арбитража на WIPO взе решения относно следните спорни домейни:

1. walmart.mx - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
2. ecopetrol.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
3. airtotal.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
4. colchonexpress.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
5. bidvestholdings.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
6. wwwnestleusa.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
7. fxopeen.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.

English version

WIPO arbitration issue on the following domains:

1. walmart.mx - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
2. ecopetrol.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
3. airtotal.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
4. colchonexpress.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
5. bidvestholdings.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
6. wwwnestleusa.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
7. fxopeen.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.