вторник, 31 август 2010 г.

Brand challenges in the internet - Предизвикателства пред търговските марки в интернет

Патентното ведомство на Великобритания публикува интересно проучване направено от Marks and Clerk относно защитата на търговските марки в интернет.
Макар интернет да предоставя огромни възможности за нови маркетингови стратегии, защитата на правата на интелектуална собственост в интернет мрежата все още е изключително трудно.
Основните моменти в проучването касаят:
- Продажбата на фалшиви стоки в интернет;
- Растежа на продажбата на ключови думи с цел подпомагане на търсенето и рекламата;
- Ролята на социалните мрежи и предизвикателствата за защита правата на интелектуална собственост;
Повече за проучването и резултатите от него може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting study done by Marks and Clerk about the protection of trademarks on the Internet.
While the internet provides huge opportunities for new marketing strategies, protection of intellectual property rights in the Internet network is still extremely difficult.
The main points of the study concern:
- Counterfeiting and online marketplaces;
- The growth of search-advertising;
- Social media - the next big threat for brands?;
More about the study and its results can be found here.