сряда, 22 септември 2010 г.

WIPO encourages green technologies - WIPO насърчава зелените технологии


WIPO представи ново online средство, което да помага при търсенето на патентна информация касаеща, така наречените зелени патентни за еко съобразни технологии.
Чрез “IPC Green Inventory” се прави директна връзка с Международната патентна класификация в частта й за зелените технологии.

English version

WIPO presented a new online tool to help in the search for patent information regarding the so-called green patent for eco-friendly technologies.
"IPC Green Inventory" make direct contact with the International Patent Classification as it relates to green technologies.