вторник, 2 ноември 2010 г.

16 year old boy ordered to pay 30 € for copyright infringemet -16 годишно момче осъдено да плати 30 евро обезщетение за нарушаване на авторски права


Интересно дело за нарушаване на авторски права приключи наскоро в Германия. Съдът в Хамбург се произнесе по обвинения срещу 16 годишно момче за незаконно споделяне на песни в интернет. Съдът намира момчето за виновно за това, че е разпространявало въпросните песни в интернет, като го осъжда да плати по 15 евро за всяка песен качена от него в интернет с цел споделяне. Общата глоба в случая е 30 евро, тъй като споделените песни били само две.
Компанията притежател на авторските права претендирала за 300 евро обезщетение за всяка от песните.
Според решението на съдът обаче тези претенции са прекомерно завишени. Въпросните песни чиито авторски права са били нарушени са създадени преди години поради, което съдът счита че тяхната актуалност е намалена, съответно търсенето също. В добавка те са били споделяни от момчето малък период от време.
Съдът счита че бащата на момчето не може да носи отговорност за деянието му, тъй като той самият не е участвал пряко в осъщественото нарушаване на авторските права.
информация на IP Kat.

English version

An interesting case of copyright infringement ended recently in Germany. The court in Hamburg ruled on charges against 16 year old boy for illegally sharing songs online. The court found the boy guilty that was spreading these songs on the Internet ordered him to pay 15 euros for each song uploaded online. The total penalty in this case is 30 euros as shared songs were only two.
The company owner of the copyright claimed for € 300 compensation for each of the songs.
According to the decision of the court, however, these claims are excessively high. These songs whose copyrights have been violated were created years ago for which the court considers that their relevance is reduced, demand too. In addition they were shared by the boy a small period of time.
The Court considers that the boy's father can not be held responsible for his act because he himself was not involved directly in attempted copyright infringement.
information to the IP Kat.