понеделник, 15 ноември 2010 г.

The Madrid Protocol now applies to Greenland - Мадридският протокол вече важи и за Гренландия


През 1995 година Дания се присъединява към Мадридския протокол за регистрация на марки. В акта за присъединяване обаче се споменава, че той не важи по отношение на Гренландия и Фарьорските острови, които се намират под управлението на Дания.
Сега WIPO съобщава новината, че Дания е направила декларация с която заявява, че Мадридския протокол вече важи и на територията на Гренландия. Протокола влиза в сила за страната от 11 януари 2010 година.
За Фарьорските острови обаче той все още няма да важи.

English version

In 1995 Denmark joined the Madrid Protocol for the Registration of Marks. The instrument of accession, however, mention that it does not apply to Greenland and the Faroe Islands which are under the control of Denmark.
Now WIPO reported the news that Denmark has made a declaration which states that the Madrid Protocol already applies in the territory of Greenland. Protocol enters into force for the country by January 11, 2010.
The Faroe Islands, however, he still will not apply.