петък, 20 май 2011 г.

A Defensive Patent License Proposal - Предложение за защитно патентно лицензиране

В следващото видео може да видите лекцията на Stanford Center for Internet & Society
на тема "Предложение за защитно патентно лицензиране". Участващите лектори са: Jason Schultz и Jennifer Urban.English version

In the next video you can see the lecture of Stanford Center for Internet & Society
entitled "Proposal for a protective patent licensing. Participating lecturers are: Jason Schultz and Jennifer Urban.