петък, 21 октомври 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Подобрения в Google Patent Search.
За повече информация тук.

2. Microsoft и Quanta Computer подписаха патентно споразумение, покриващо Android и Chrome-базирани устройства.
За повече информация тук.

3. Влиянието на „пиратите” в Европейския парламент нараства.
За повече информация тук.Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Some improvements in Google Patent Search.
For more information here.

2. Microsoft and Quanta Computer signed a patent agreement covering Android and Chrome-based devices.
For more information here.

3. The influence of "pirates" in the European Parliament increased.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.