сряда, 26 октомври 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1.Международен семинар „Административно управление на търговските марки”, Тайпе, Тайван. За повече информация тук.

2. Какво трябва да знаят адвокатите за America Invents Act.
За повече информация тук.

3. Fujifilm съди Eastman Kodak за патенти за дигитални фотоапарати.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.


English version

1. International Seminar "Administrative Management of trademarks", Taipei, Taiwan. For more information here.

2. What should lawyers to know about America Invents Act.
For more information here.


3. Fujifilm has sued Eastman Kodak for patents for digital cameras.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.