вторник, 8 ноември 2011 г.

New rules for settling disputes concerning domain names in France - Нови правила за уреждане на спорове за домейни във Франция


Marques Class 46 съобщава, че спорове касаещи домейни .fr за Франция ще се уреждат по нов начин.
До момента тези спорове се решаваха от експерти от Арбитража на WIPO.
Според промените които влизат в сила от 21.11.2011г., споровете за домейни .fr ще бъдат решавани от AFNIC във Франция.
Повече информация за новите правила може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported that disputes concerning domain names .fr for France will be governed by new rules.
Until now these disputes have been settled by experts from WIPO
Arbitration Center.
According to the amendments which coming into force on 21.11.2011. all disputes regarding domain names .fr will be decided by AFNIC France.
More information about the new rules can be found here.