петък, 4 ноември 2011 г.

OHIM's new mediation service entered into force - Новата услуга за медиация на OHIM стартира


OHIM обяви официално стартирането на новата си услуга свързана с медиация по разрешаване на спорове за търговски марки и дизайни. Услугата е в сила от 24 октомври 2011 година.
Повече информация за тази услуга, както и видео материал разясняващ основните й моменти, може да откриете тук.

English version

OHIM announced the launch of it's new service related to mediation of different disputes concerning trademarks and designs. The service is effective since October 24, 2011.
More information about this service, and video materials on its main points can be found here.