четвъртък, 6 декември 2012 г.

Статистика от OHIM - месец Октомври 2012 - Statistics from OHIM - October 2012

OHIM публикува статистика за заявките и регистрациите на марки и дизайни на Общността за месец октомври 2012. Данните са както следва:


2012 2011
Community trade mark applications received 10 121 8 815
Community trade mark applications published 7 849 7 540
Community trade marks registered (certificates issued) 8 990 8 117
     
Registered Community designs received 7 322 6 609
Registered Community designs published 7 323 5 878


English version

OHIM has published statistics on applications and registrations of Community  trademarks and designs for October 2012. The data are as follows: