вторник, 3 септември 2013 г.

Мозамбик се присъедини към Бернската конвенция - Mozambique joined the Berne Convention

WIPO информира за присъединяването на Мозамбик към Бернската конвенция за защита на художествената собственост.
Конвенцията ще влезе в сила за страната от 22.11.2013. От тази дата Мозамбик става член и на Бернския съюз за защита на произведенията на литературата, изкуствата и науката.

English version

WIPO has informed of Mozambique's accession to the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works.
The Convention will enter into force for the country on 22/11/2013. On that date, Mozambique will become a member of the Berne Union for the Protection of
Literary and Artistic Works.