понеделник, 31 август 2015 г.

Доклад на Патентното ведомство на Великобритания - A report by the UK Patent Office

Патентното ведомство на Великобритания публикува доклад озаглавен "Cluttering and Non-Use of Trade Marks in Europe" касаещ регистрираните но неизползвани марки в Европа. Докладът представя данни за тенденциите при регистрация на марки, тяхното неизползване, както и обхвата на посочване на класовете стоки и услуги.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Marques Class 46.

English version

The UK Patent Office published an interesting report entitled"Cluttering and Non-Use of Trade Marks in Europe" which has to do with registered but not used trademarks in Europe. The report presents the trends regarding trademarks registration, their use and the scope of Classes for which they are being registered.
More information here.