сряда, 2 септември 2009 г.

Южна Корея инвестира в интелектуална собственост ( South Korea has invested in intellectual property)


IP Finance съобщава новина от Patyellow website за предложение от the South Korean Presidential Councial on National Competitiveness за определяне на бюджет от 400 милиона долара, които да бъдат изхарчени до 2013 година с цел развитие, управление и защита на обекти на интелектуална собственост в страната.
Плановете предвиждат програми за насърчаване на научноизследователските институти и университети в Южна Корея да развиват и управляват интелектуалната си собственост чрез създаване на технологични холдинги за целта.
Тази инициатива не е единична за Азия. Други страни от региона, като Тайван също стартираха стратегии относно интелектуалната си собственост.
Това може да се приеме като начало на ново качествено развитие на азиатските държави в технологиите и тяхната защита.

English version

IP Finance reported news from Patyellow website for a proposal from the South Korean Presidential Councial on National Competitiveness for determining the budget of 400 million dollars to be spent by 2013 for the development, management and protection of objects of intellectual property.
The plans provide for programs to encourage research institutes and universities in South Korea to develop and manage their intellectual property by creating technology holdings for the purpose.
This is not a single initiative for Asia. Other countries in the region such as Taiwan also launched a strategy on intellectual property.
This can be regarded as the beginning of a new qualitative development of Asian countries.