сряда, 28 май 2008 г.

Интересно решение относно доктрината за първа продажба на авторски произведения

Едно изключително интересно решение на съдът в Сиатъл относно дело в което е замесена доктрината за първа продажба.
Случаят касае продажба на софтуерната програма AutoCAD от един американец, който придобива програмата, като я купува на разпродажба. След това я предлага на аукцион в е-Bay и я продава. От AutoCAD естествено възразяват с аргумента, че той нарушава техните авторски права за разпространение на програмата.
Впоследствие американица продължава да изкупува програмата AutoCAD и да я продава в e-Bay. AutoCAD завеждат дело за нарушаване на авторски права.
Съдът обаче се произнася в полза на американския гражданин, защо?
Според съдията американския гражданин Vernor може да продава програмата тъй като се възползва от доктрината за първа продажба, според която след като е закупена веднъж една творба, автора изчерпва правото си на разпространение, тоест купувача на творбата има право да я предостъпва и продава.
От AutoCAD възразяват тъй като в случая на софтуера нямаме първа продажба, а само лицензиране на програмата с цел използване. Съдът отбелязъл обаче че когато е налице лицензия обекта й трябва да може да се върне или унищожи след прекратяване срока на действие на договора. В случая на AutoCAD, компанията не е поместила в лицензионите си договори, че след изтичане срока на действието й копието на програмата трябва да бъде върнато или унищожено. Поради това съдът смята, че е налице продажба при която имаме промяна на собствеността, което е необратимо. Поради тази причина доктрината за първата продажба може да бъде приложена и г-н Vernor не нарушава авторските права на AutoCAD.
Интересното в случая е че по принцип софтуерните продукти се ползват със специален статут, който се различава в определена степен от останалите авторски творби. Въпреки това съдебното решение прилага правилата за обикновените творби и към софтуера.
информация на Internet cases.