четвъртък, 26 март 2009 г.

Нова загуба за Anheuser-Busch InBev NV и силата на чехите ( New loss of Anheuser-Busch InBev NV and the power of the Czechs)

The European Court of First Instance излезе с поредно решение относно дългогодишната битка между Anheuser-Busch и Budejovicky Budvar за марка BUDWEISER.
Решението на съдът отхвърля процедурните възражения на Anheuser-Busch по предишни решения на OHIM с което се потвърждава невъзможността на компанията да регистрира BUDWEISER, като марка на Общността.
Преди няколко месеца американската компания Anheuser-Busch беше закупена от белгийският гигант InBev, който придоби и цялата интелектуална собственост на американците. Anheuser-BuschInBev притежава марка BUDWEISER в 23 европейски държави. Опитите на компанията да регистрира европейска марка обаче се провалиха за пореден път поради наличието на регистрирани по-ранни марки на чешката пивоварна компания Budvar в Германия и Австрия, както и притежаваното от тях наименование за произход.
Това е класически пример за това, че когато правото е на твоя страна дори очевидните разлики в мащабите между двете компании не може да помогне.
информация на IPKat.

on English

The European Court of First Instance issued a decision on the long succession battle between Anheuser-Busch and Budejovicky Budvar about trade mark BUDWEISER.
The decision of the court rejected the procedural objections to Anheuser-Busch by previous decisions of OHIM which confirms the company's failure to register BUDWEISER, as a Community trade mark.
Several months before the American company Anheuser-Busch was bought by Belgian giant InBev, which has acquired all intellectual property rights of Americans company. Anheuser-BuschInBev has BUDWEISER marks in 23 European countries. Attempts to register the company's European mark, however, failed once again because of the earlier registered marks of Czech Budvar brewery company in Germany and Austria, and held their geographical indication.
This is a classic example of that where the law is on your side even obvious differences in scale between the two companies can't help.