петък, 13 март 2009 г.

Звездите на ЕС като търговска марка- определено не
Полският вестник Rzeczpospolita съобщава за спора относно използването на елементи от знамето на ЕС, като търговска марка.
През 2004 година полската фирма "FIRMA BATCZEW Stanisław Komperda" подава заявка за фигуративна марка BATCZEW KOMPERDA в клас 29. Патентното ведомство на Полша регистрира тази марка през 2006 година.
Европейската комисия подава искане за заличаване на марката поради забраната за регистрация, като марка на знамена, емблеми и тн. на държави, международни организации и др. Според ЕК марката на полската компания имитира знамето на ЕС независимо от наличието на допълнителните елементи.
The Board of Cancellation към Полското ведомство се съгласява с ЕК и заличава марката, цитирайки решение на the Court of First Instance of 21 April 2004 in case T-127/02, Concept v. OHIM (ECA):
40. State emblems and emblems of international intergovernmental organisations are protected not only against the registration and use of marks which are identical to them or which incorporate them but also against the inclusion in such marks of any imitation of those emblems from a heraldic point of view.
информация на Class 46.