понеделник, 16 март 2009 г.

Босна и Херцеговина се присъедини към Конвенцията за защита на продуцентите на звукозаписи


WIPO съобщава новината за присъединяването на Босна и Херцеговина към Конвенцията за защита на продуцентите на звукозаписи от неразрешено използване на техните произведения. Конвенцията ще влезе в сила за страната от 25 май 2009 година.

on English

WIPO reported the news of the accession of Bosnia and Herzegovina to the Convention for the Protection of Producers of Phonograms the unauthorized use of their works. The Convention will enter into force for the country from May 25, 2009.