петък, 27 март 2009 г.

Използване на резервно копие на софтеур в Австралия


Интересно решение на The Full Federal Court относно делото Software AG (Australia) Pty Ltd v Racing & Wagering Western Australia.
Години наред Racing & Wagering WA използва софтеур лицензиран от Software AG.
Според лицензионното споразумение
Racing & Wagering WA има право да използва софтуера само за определени компютри, може да прави архивни копия на софтуера, както и копия с цел предотвратяване на нежелани последствия при срив на системата.
Racing & Wagering WA инсталира софтуера и прави резервни копия съхранявани на друг компютър. Целта е в случай на авария Racing & Wagering WA да може бързо да активира резервната система. Направените резервни копия били използвани само 4 пъти и то за целите на тестването им.
Software AG завежда иск с претенции на стойност 3,2 милиона долара поради факта, че лицензията дава право да се прави резервно копие но не и да се инсталира и тества това копие.
На първа инстанция съдът определя в полза на Racing & Wagering WA. Според него инсталирането и тестването на резервното копие на софтуера не нарушава дадената лицензия защото Racing & Wagering WA не са използвали това копие по търговски начин в бизнесът си, а само са го тествали с цел осигуряване на максимална сигурност на системата.
The Full Federal Court потвърждава решението на Първоинстанционният съд считайки, че създаването, инсталирането и тестването на резервно копие на софтуер не нарушава лицензионното споразумение, както и the Copyright Act 1968 (Cwth).