понеделник, 30 март 2009 г.

OHIM удължава срокът за опозиция поради изоставане на публикуваните бюлетини ( OHIM extended the deadline for opposition )


Въвеждането на нова система за управление на марките на Общността доведе до проблеми при достъпът до CTM ONLINE и CTM DOWNLOAD, който се предоставя на всички заинтересувани лица.
Това доведе до невъзможност да бъдат свалени бюлетини 2009/007 и 2009/008, което от своя страна възпрепятства навременото подаване на опозиции.
Поради тази причина след обстойно обсъждане OHIM реши да удължи срокът за опозиция за горните бюлетини в разделите им А1 с допълнителен срок от 1 месец.
новина на OHIM.

on English

The introduction of a new management system for the Community trade mark has led to problems with access to the CTM ONLINE and CTM DOWNLOAD, which is available to all interested parties.
This led to the inability to download bulletins 2009/007 and 2009/008, which in turn hinders the time of filing the opposition.
For this reason, after a thorough discussion OHIM decided to extend the deadline for trademark opposition to these bulletins in their sections A1 with an additional period of 1 months.